Personuppgiftspolicy

8.7 Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter
Jordens Vänner värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram denna policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du som givare och medlem tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in
Jordens Vänner får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Kontonummer och personnummer är andra exempel. Jordens Vänner kan komma att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård (det vill säga när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller att du inte nås av dem). Vi kan också utifrån ett mobilnummer ta fram ditt namn eller på annat sätt komplettera dina uppgifter.

Jordens Vänner registrerar personuppgifter i samband med:

1. När du registrerar dig som medlem,
2. När du registrerar dig som givare
3. När du köper olika produkter i vår webshop
4. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på vår webplats
5. När du ger en gåva via vår webplats, sms, Swish eller genom annan kanal eller app
6. Om du skriver under ett upprop eller annan namninsamling
7. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webplats eller social media
8. När du blir förtroendevald eller anställd av Jordens Vänner
Jordens Vänner behandlar dina personuppgifter i 36 månader efter din senaste gåva,
medlemskap eller annan kontakt eftersom Jordens Vänner har ett berättigat intresse att göra
detta. Vi sparar dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig hur dina gåvor används.

Kan jag rätta mina uppgifter eller bli borttagen?

Du kan när du vill ändra dina uppgifter eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via insamling@jordensvanner.se eller via 031-121808. Om du inte längre vill ha någon information från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register. Det innebär att vi inte sparar någon information om dig och inte heller kan garantera att vi inte kommer att kontakta dig igen om vi köper så kallade kalla kontakter. Om du däremot istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick från oss eller bli kontaktad på något annat sätt kan vi säkerställa att du inte blir det genom stoppkoder i vårt register.

Lämnas mina uppgifter ut till någon annan?

Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare. Vid postala utskick, e-postutskick eller telemarketingkampanjer använder vi oss av underleverantörer och måste därför förmedla vidare de personuppgifter som är väsentliga för just det tillfället. Om du inte vill ha några utskick från oss kan du alltid kontakta oss via insamling@jordensvanner.se eller via 031-121808.

Hur använder Jordens Vänner min e-postadress?

När du ger en gåva, blir medlem eller väljer att prenumerera på Jordens Vänners nyhetsbrev godkänner du att Jordens Vänner skickar e-post till dig via MailChimp, vars domän ligger i USA eller via vårt medlemssystem. Bland annat för att skicka tack- och bekräftelsemejl och beställda digitala gåvobevis, men också för att informera dig om vårt arbete och pågående kampanjer.

Jordens Vänner kan också komma att kommunicera med dig via sociala medier genom din e-postadress.

Scroll to Top