Plan de Vida i Chachi-samhällen i Esmeraldas

Jag heter Linn och är en av Jordens Vänners praktikanter på plats hos Fundación Altrópico i Ecuador. De andra praktikanterna heter Anna och Ronja. Innan jag kom hit till Ecuador pluggade jag statsvetenskap i Göteborg och skrev min uppsats om kvinnovåld i Bolivia.
På plats hos Altrópico har jag framför allt arbetat med ett projekt som heter Plan de Vida. Även Anna jobbar med detta. Med Plan de Vida arbetar vi i olika Chachi-samhällen i Esmeraldas. Projektet handlar om att på ett hållbart sätt förbättra samhället i sin helhet; att tillsammans med befolkningen identifiera problem som finns inom olika områden såsom politik, ekonomi, miljö och kultur för att sedan sätta upp mål för framtiden samt en plan för hur dessa mål ska kunna uppnås. Det handlar om kollektiv planering och deltagande är ett mycket viktigt inslag i processen. Kollektivt och strategiskt ska gruppen planera vad den vill uppnå och hur den ska uppnå detta. Just deltagandeprocesser (proceso participativo) är en viktig metod i alla delar av Altrópcios arbete, framför allt i dessa samhällen.

Comunidad Balzar i reserva ecológica Mache Chindul.
En del av Comunidad Balzar där vi arbetar med Plan de Vida.
Comunidad San Salvador där vi också arbetar med Plan de Vida.
Vi har varit i tre olika Chachi-samhällen; Balzar, San Salvador och Chorrera Grande och vi arbetar genom workshops. Vi brukar vara i varje samhälle mellan tre-fem dagar och det börjar alltid med att Liliana, som är ansvarig för Plan de Vida, presenterar vad som menas med en Plan de Vida, de olika teman som planen innefattar samt begrepp som är viktiga att förstå för att kunna genomföra arbetet. Vi går också igenom de olika verktyg som används för att arbeta fram denna plan. Efter att vi gått igenom grunderna, delas alla deltagare in i grupper utifrån teman (territorium och miljö; kulturell identitet; social organisering; social utveckling). I grupperna arbetar de sedan resterande dagar med hjälp av verktygen som finns, för att identifiera problem och fundera över hur dessa problem kan lösas. De sista två dagarna får de olika grupperna presentera sitt arbete, och man diskuterar och reviderar i helgrupp.
Workshop-deltagare i Balzar redo att börja arbeta.
Workshop-deltagare i San Salvador.
Tyvärr kom det färre människor än vad vi hade förväntat oss, vilket blir ett problem. I processen att skapa en Plan de Vida är det mycket viktigt att en representativ del av samhället deltar, eftersom det är betydelsefullt med alla människors perspektiv och erfarenheter i planerandet av samhällets framtid. En plan de vida innehåller allt från hur samhället har uppkommit och dess historia, till migration, utbildning, hälsa, kommunikation, ekonomi och miljö. Vi går igenom lagar, brott och straff, demokrati m.m. Det handlar helt enkelt om hela samhället och dess invånare.
En workshop-grupp in action i San Salvador.
Efter ett första besök arbetar vi på Altrópico med att revidera all information som kommit in hos vardera samhälle och för in allt i ett dokument som så småningom kommer att bli den färdiga Plan de Vida. Vi gör sedan återbesök för att samla in information som fattas och korrigera med invånarna, och efter att dokumentet återigen reviderats ska ännu ett besök till varje samhälle göras. Jag och Anna är, förutom att delta i arbetet med workshopsen, också ansvariga för att dokumentera processen i foto och film, samt att göra intervjuer med deltagarna.
Plan de Vida workshop-gänget i Balzar.
Läs alla inlägg i vår praktikantblogg.

Scroll to Top