Praktik i Ecuador med Jordens Vänner HT 2018


Är du mellan 20-30 år, intresserad av miljö och internationella frågor och vill göra praktik i Ecuador? Då kan du söka till Jordens Vänners praktikantprogram. Jordens Vänners partnerorganisation Altropico i Ecuador kommer att ta emot 3 praktikanter med beräknad utresa i september 2018.
Praktiken ger dig ett unikt tillfälle att bo och arbeta i ett annat land med frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, solidaritet, demokrati, jämlikhet och med folkbildning. Båda organisationerna arbetar med skyddandet av regnskog och med mänskliga rättigheter.
Under praktiken kommer du att arbeta med olika projekt inom utbildning och organisationsfrågor samt med dokumentation av Altropicos verksamhet i text och bild.
Praktiken inleds med en introduktion på Jordens Vänners kansli i Göteborg samt förberedelseutbildning på SIDA Partnership Forum i Härnösand. Därefter följer en fyra-sex månader lång vistelse hos Jordens Vänners partnerorganisation Altropico i Ecuador. Praktiken avslutas med en månads kommunikationsarbete i Sverige.
Under efterarbetet i Sverige får du omsätta din erfarenhet i ett kommunikationsarbete för att stärka engagemanget för miljö- och solidaritetsarbetet i Sverige. Där kan arbetet innebära att hålla i workshops, skriva artiklar och delta i olika utåtriktade arrangemang samt sprida information på andra sätt om din praktikvistelse i Latinamerika.
Profil
Då praktiken är en del av Forum Syds praktikantprogram gäller följande:

 • Du ska vara mellan 20 och 30 år vid utresa
 • Du ska vara nordisk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • Du får inte vara eller tidigare ha varit anställd av Jordens Vänner
 • Du får inte tidigare ha deltagit i praktikantprogrammet

Utöver det ska du:

 • ha intresse för utvecklingsfrågor
 • ha utbildning inom och/eller kunskap om utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, miljö, hållbar utveckling eller liknande
 • erfarenhet av kommunikationsarbete, sociala medier, IT eller projektverksamhet
 • ha goda språkkunskaper i svenska och engelska
 • ha mycket goda kunskaper i spanska
 • ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta bra tillsammans med andra
 • ha lätt för att anpassa dig till nya miljöer och situationer
 • vara beredd på att arbeta och leva under enkla förhållanden

Meriterande har:

 • tidigare erfarenhet av praktik eller annan vistelse i Latinamerika
 • erfarenhet av ideellt engagemang
 • erfarenhet av informations-/insamlingsarbete
 • erfarenhet av utåtriktat arbete
 • pedagogisk förmåga och ha lätt för att lära andra

Finansiering
Praktiken finansieras med stöd från Forum Syds praktikantprogram och täcker kostnader för resa och uppehälle samt visum, vaccinationer och försäkring.
Ansökan
Ansökan innehållande CV och personligt brev (max en A4) skickas till praktik@jordensvanner.se. Märk din ansökan med ”Praktik – Ecuador”.
Sista ansökningsdag: 28 Maj 2018. Ansökningarna behandlas löpande och platserna kan tillsättas före sista ansökningsdag.
För frågor angående praktiken kontakta praktiksamordnare Sofie Persson på e-post: sofie.persson@jordensvanner.se.

Scroll to Top