Medier är välkomna att kontakta Jordens Vänner för alla sorters frågor.

Styrelseordförande

Mikael Sundström
Ordförande
micke_sundstrom@hotmail.com