Pressmeddelande 120622: Rio+20 konferensen tar oss – ingenstans

Jordens Vänner är besviken efter FN:s toppmötet i Rio de Janeiro och slutdokumentet “The future we want”. Dokumentet är i stort sett utan fasta målsättningar och utan tidtabeller, och gör inte mycket mer än att bekräfta tidigare överenskommelser. Detta medan världen är mitt uppe i flera kriser samtidigt. Mötet är en missad chans, som inte leder till den hållbara framtiden vi vill ha, säger Ellie Cijvat, Jordens Vänner.

Förhandlingarna visade på ändrade styrkeförhållandena i världspolitiken. Slutdoku-mentet innehåller ett antal nämnvärda saker:
– Principen om gemensamt men olika ansvar (Common but differential responsibility, CBDR) bekräftas särskilt – en seger för länder i Syd över framför allt USA
– De rika länderna lyckades tyvärr stoppa vidare implementering av vatten som mänsklig rättighet, något som FN:s råd för mänskliga rättigheter antog 2010.
– Ingen bindande överenskommelse för att sluta subventionera fossila bränslen, trots en massiv kampanj av miljörörelsen. Även statsministern Fredrik Reinfeldt var knäpptyst om frågan i sitt tal i Rio.
Inga bindande krav ställs på företag och deras verksamheter, och mötet kom inte heller fram till att instifta en internationell domstol för folk som drabbas av miljö-förstöring eller kränkning av mänskliga rättigheter på grund av transnationella bolags verksamheter. Däremot blev det mycket prat om frivilliga uppförandekoder, och samarbete mellan näringsliv och det offentliga. Grönmålningen av FN processen är därmed ett faktum. ‘Framtiden som företagen köpte’ myntades som alternativ rubrik på konferensen.
Vad gäller grön ekonomi kan mötet betraktas som ett svidande nederlag för EU, och en oavgjord match för länder i Syd och systemkritiska folkrörelser som motsätter sig att naturen görs till handelsvara. Grön ekonomi finns med i dokumentet som ‘ett av redskapen’ för att uppnå hållbar utveckling, och om länder implementerar det ska de följa Rio principerna. Konceptet beskrivs dessutom som att det ska följa nationella förutsättningar – det är inte en ‘one size fits all’ modell.
– Att prissätta naturen och göra den till handelsvara riskerar att skapa en gigantisk spekulationsbubbla med planeten som insats. Det nuvarande ekonomiska systemet har visat sig inte fungera, då är det dumt att förlita sig ännu mer på marknaden, säger Ellie Cijvat, Jordens Vänner, som har följt Rio+20 processen.
– En allt starkare marknadisering av vår gemensamma välfärd och miljö, både i Sverige och globalt, är en utveckling åt diametralt fel håll.
Det som Riomötet missade diskuterades desto mer på det folkliga toppmötet för social och miljörättvisa, mot kommersialiseringen av livet och naturen och för försvar av allmänningarna. En rättvis omställning av våra samhällen innehåller matsuveränitet, förnybar energi, ett gott liv för alla, minskade klyftor och en omställning av det ekonomiska systemet.
Kontakt:
Ellie Cijvat, sakkunnig, Jordens Vänner, 073 778 2242, ellie.cijvat@jordensvanner.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top