PRESSMEDDELANDE 120905: Jordens Vänner motsätter sig fiskeförbud för Hallandsfiskarna

Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett förbud mot allt fiske i södra  Kattegatt. Det enda fiske som har någon omfattning i Halland är  havskräftfiske. Myndighetens avsikt med fiskeförbudet är att skydda  torsken, men enligt Hallandsfiskarna har de själva utvecklat nya  selektiva redskap, ristertrålar, som inte tar någon torsk.

– Bevislasten ligger hos myndigheterna i detta fall, säger Eddie  Olsson, på Jordens Vänner, och fortsätter: så länge myndigheten inte  lyckats bevisa att detta fiske skadar torsken motsätter vi oss detta  förbud. Det är viktigt att behålla en hållbar produktiv verksamhet.
Havskräftan förekommer rikligt utanför Hallandskusten, skapar 60 jobb  till havs och flera hundra på land. Jordens Vänner ser ett hållbart  naturbruk som avgörande för en levande landsbygd och ett hållbart  Sverige.
För mer information kontakta Eddie Olsson, talesperson Jordens Vänner, bonde- och urfolksutskott, eddie.olsson@jordensvanner.se
Tfn: 0729 234 890.
 
Uttalandet i sin helhet:
STÖD TILL HALLANDS KUSTFISKARE
Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett förbud mot allt fiske i södra Kattegatt. Det enda fiske som har någon omfattning i Halland är havskräftfisket. Myndighetens avsikt med fiskeförbudet är att skydda torsken. Men enligt Hallandsfiskarna har de själva utvecklat nya selektiva redskap, ristertrålarna, som helt enkelt inte tar någon torsk. Då förefaller det mycket märkligt att förbjuda detta fiske.
Havskräftan förekommer rikligt utanför Hallandskusten, skapar 60 jobb till havs och flera hundra på land. Detta fiske är viktigt för att behålla kustfisket i Halland och bibehålla en produktiv verksamhet i dessa kustområden. Som miljö- och solidaritetsorganisation ser vi ett hållbart naturbruk som avgörande för en levande landsbygd och ett hållbart Sverige. Så länge myndigheten inte lyckats bevisa att detta fiske skadar torsken motsätter vi oss detta förbud.
Jordens Vänner, 29 augusti 2012

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top