Pressmeddelande: Bakläxa för Trafikverket och regeringen

Klimatavtalet i Paris och den nu offentliggjorda klimatrapporten visar att Anna Johansson måste ge Trafikverket helt nya direktiv och ompröva alla nya vägbyggen. Det skriver Jordens Vänner i sitt remissvar inför den kommande nya nationella transportplanen. Svaret skickades till infrastrukturministern ikväll.
Aktivister lyckades i torsdags få ut Trafikverkets klimatrapport som talar ett annat språk än det underlag till ny nationell transportplan som samma myndighet skickat till remissinstanserna. I klimatrapporten föreslås bland annat att nya vägbyggen inte kan prioriteras i den nya transportplanen.
– Detta är ett genombrott. Mot bakgrund av Parisavtalet så anser vi att även vägar med byggstart innan 2019 måste omprövas, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.
Jordens Vänner är kritiska till att klimatrapporten hållits hemlig fram till tre dagar innan remisstidens utgång. Vem har intresse av att sanningen om trafiken och klimatet förtigs? Har Trafikverket uppmanats att dölja detta?
Jordens Vänner menar att Trafikverket visar upp två ansikten, en nyskapande framtidsinriktad klimatrapport och ett inriktningsunderlag som skickar ett helt annat budskap om “business as usual”.
– Trafikverket sitter i en rävsax då de å ena sidan vet att klimatmålen hotas, å andra sidan är utsatta för ett starkt tryck från regering, regioner och kommuner samt lobbyorganisationer som bil- och byggindustrin, som vill fortsätta utbyggnaderna av en bilbaserad infrastruktur.
I klimatrapporten visar Trafikverket att personbilsresandet i Stockholm behöver minska med 30 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå, och med 48 % jämfört med Business as usual-prognosen.
– Detta innebär att både Förbifart Stockholm och planer på Österleden måste skrotas. Pengarna behövs till tunnelbana, cykling och annan hållbar stadsplanering, säger Ellie Cijvat.
I sitt remissvar kritiserar Jordens Vänner också expansionen av externa köpcentra landet runt. Nu pågår planering av över 40 projekt på totalt över 700 000 kvadratmeter handelsyta, något som är tätt sammankopplat med vägtrafikfrågan.
– Precis som Trafikverket skriver i sin klimatrapport så måste denna utveckling brytas. Regeringen måste lagstifta mot ytterligare externhandel som ökar vägtrafiken.
I planeringsunderlaget inför en ny transportplan saknas å andra sidan pengar för många viktiga satsningar på järnvägar runtom i landet. För att kunna flytta över gods från lastbil till järnväg behövs många fler satsningar, till exempel dubbelspår på Ostkustbanan, upprustning av Dalabanan, Stångådalsbanan och så vidare.
– Vi är också mycket oroade över skrivningarna om nedläggning av järnvägssträckor. Precis som Trafikverket själva skriver i klimatrapporten så kan dessa järnvägar komma att behövas och bli mer lönsamma när en överflyttning från lastbil genomförs.
Kontakt
Ellie Cijvat, ordförande Jordens Vänner
073 778 2242
ellie.cijvat@jordensvanner.se

Scroll to Top