Pressmeddelande: Cancun: Inga nya löften eller bindande avtal om utsläppsminskningar

– Världens länder undvek en kollaps, men resultatet är helt oacceptabelt. Inga nya löften eller bindande avtal om utsläppsminskningar har gjorts. Nu är det dags för Sverige och andra rika länder att byta strategi om vi skall undvika en klimatkatastrof. Det säger Ellie Cijvat ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner i en kommentar till Cancunuppgörelsen.

– Sverige har ägnat mycket tid åt att stötta kryphål som kollagring (CCS) och att kunna köpa sig fri genom projekt i fattiga länder. Men så länge man inte är villiga att på allvar minska utsläppen hemma så kommer klimatförhandlingarna aldrig att lyckas.
– Ett bakslag är att man ger ansvaret för den nya klimatfonden till Världsbanken, en institution som styrs av rika länder och som ökat investeringarna i fossilkraft med 138 % bara sista året.
– Det skogsavtal (REDD) som nämns i uppgörelsen innebär inget skydd för skogen som ekosystem och livsmiljö utan öppnar upp för spekulation med skogsplantager och är ytterligare ett exempel på hur man vill slippa utsläppsminskningar hemma.
– Vi kommer att fortsätta opinionsarbetet inför det helt avgörande mötet i Sydafrika nästa år och vi ökar också trycket för att få den svenska regeringen att genomföra verkliga klimatåtgärder hemma, nu närmast genom att lansera ett tåguppror för att komma tillrätta med vinterkaoset på järnvägarna.
Kontakt Ellie Cijvat 073-7782242

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top