101207 Pressmeddelande: Cancún: Sverige, lyssna på de globala folkrörelser för klimat- och social rättvisa

– Sverige låtsas vara de fattigas vän i klimatförhandlingarna. Men i kulisserna
spelar regeringen ett fult spel för att slippa minska utsläppen hemma. Det
gäller bland annat försöken att föra in skog både i Syd och i Sverige som
klimatkrediter, något som Sverige nu kritiseras för av miljörörelserna globalt.
Det säger Ellie Cijvat ordförande i Miljöjförbundet Jordens Vänner.
Organisationen genomför nu manifestationer i Sverige för att uppmärksamma
Sveriges ”greenwash” i förhandlingarna.

* Sverige driver en politik globalt som öppnar upp för kreativ klimatbokföring med potentiell
skogsavverkning – avverkar man mindre slipper man minska koldioxidutsläppen.
* Regeringen verkar för att inkludera den osäkra teknologin Carbon Capture and Storage,
CCS, i CDM, handelsmekanismen som är mycket osäker och som bäddar för spekulation
och korruption.
* Sverige har fortsatt att ständigt skylla på de största utsläppsländerna USA och Kina och på
detta sätt vilselett om sitt eget ansvar.
* Sverige talar om att minska utsläppen med 40 % till 2020. I själva verket har en stor del av
utsläppsminskningen (som räknas från 1990) redan gjorts och mycket av det som återstår
vill man göra i andra länder. Inga tydliga nya reformer som minskar utsläppen finns idag på
regeringens agenda.
Miljöförbundet Jordens Vänner som är del av globala rörelsen Friends Of the Earth
International planerar flera utspel under de kommande dagarna. Idag tisdag går
flera globala folkrörelser idag samman i Tusen Cancún – en aktionsdag för socialt
och ekologiskt hållbara, rättvisa lösningar på klimatproblemen. Miljö-, bonde- och
solidaritetsrörelser världen över kräver klimaträttvisa och systemförändring istället för
klimatförändring:
• Småskaligt agroekologiskt jordbruk har potentialen att använda marken utan att
utarma den eller ekosystemet; att ge försörjning och mat åt hundratals miljoner
människor; att lagra koldioxid istället för att bidra till enorma utsläpp som djurindustrin
gör.
• Lämna det i marken – satsa på förnyelsebar energi och energibesparing istället för att
utvinna fossila bränslen som olja och uran.
• Räkna inte plantager som skog, utan satsa på kalhyggesfritt skogsbruk och skydd av
värdefulla skogsområden.
• Satsa på kollektivtrafik istället för nya vägar.
Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) har bjudit in Godwin Ojo från Jordens Vänner
i Nigeria. Ojo deltar i flera möten under tisdagen för att belysa hur kravet på en
alternativ utveckling för Nigeria hänger ihop med det som sker i klimatförhandlingarna
i Cancún samt kravet på en rättvis lösning av klimatfrågan.
Frågor kan riktas till Ellie Cijvat 073 778 2242
För möten med Godwin Ojo, se bilaga. Önskar ni andra kommentarer om Cancun under
veckan, kontakta Ellie Cijvat, 073 778 2242, eller vår kommunikatör Peter Larsson, tel 031-
128042.
Länkar
Tusen Cancún: http://www.viacampesina.org/en/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=195
Friends of the Earth International i Cancún: http://www.foei.org/en/what-we-do/un-climate-
talks/global/2010/un-climate-talks-2010-cancun
Besök av Godwin Ojo, Friends of the Earth Nigeria
Det finns möjlighet att lyssna på Godwin Ojo vid tre olika tillfällen under tisdagen:
Kl.10.00-12.00 på Blåsenhus, Bertil Hambergsalen, samarr. CEMUS Uppsala
Kl.14.00-16.00 på SLU, institutionen för Stad och Land, samarr. SOL Development Platform
Kl. 19.00 på Café Mumrik, Kungsgatan 61, Uppsala, mittemot resecentrum
För en kortare intervju finns Godwin Ojo tillgänglig 12.00-12.20 på Blåsenhus, 16.00-16.20
på institutionen för Stad och Land, samt ca 21. på Café Mumrik.
Kontaktperson:
Gunilla Meurling, Miljöförbundet Jordens Vänner i Uppsala
e-post: gunilla.meurling@gmail.com

1 reaktion på ”101207 Pressmeddelande: Cancún: Sverige, lyssna på de globala folkrörelser för klimat- och social rättvisa”

  1. Pingback: Globalisera kampen, globalisera hoppet! « MJV Uppsala

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top