Pressmeddelande: Cecilia Malmström vann Svenska Greenwashpriset 2015

Uppdatering 2015-07-02:
Eftersom Cecilia Malmström var på plats i Almedalen under torsdagen, passade Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden på att ge henne priset på plats, på vägen in till ett seminarium om just det handelsavtal som föranlett att hon vunnit priset.

 

Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden har idag delat ut Svenska Greenwashpriset. Av fem nominerade och mycket värdiga kandidater, röstades EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström fram som vinnare för sina uttalanden om miljö och handelsavtalet TTIP.
Svenska Greenwashpriset delas ut till organisationer och makthavare som använder falska miljöbudskap. Det kan handla om att ljuga om sitt miljöarbete, eller att till exempel använda sig av små miljösatsningar för att dra uppmärksamhet från stora brister. Motiveringen till Malmströms nominering är hennes uttalanden om att det transatlantiska handelsavtalet TTIP inte kommer att påverka eller hota exempelvis miljölagstiftningar.
– Tvärtemot vad Malmström säger så ser Jordens Vänner handelsavtalet som ett stort hot för miljö och demokrati, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner. De läckta dokumenten visar tydligt att man vill ge företag långtgående möjligheter att påverka vår lagstiftning. Och då ses miljö-, hälso- och arbetsrättsskydd ofta som ett handelshinder, fortsätter hon.
Prisceremonin ägde rum i Almedalen under politikerveckan i Visby. Cecilia Malmström själv har hälsat genom sin kabinettssekreterare Catrine Norrgard att hon inte hade möjlighet att komma till Sverige och ta emot priset. Malmström kommer dock att närvara på andra mer TTIP-positiva evenemang just i Almedalen.
Svenska Greenwashpriset delades nu ut för sjätte året i rad, och intresset har varit större än någonsin. Det har märkts genom att kandidater tagit nomineringen på allvar, och motreaktioner från flera av dem får också stå som bevis på att den här typen av kampanjarbete har effekt. Förutom att väcka uppmärksamhet kring den viktiga frågan om greenwash bland dem som röstar, tvingar det också fram ett offentligt samtal vilket är ett av miljörörelsens viktigaste mål.
De övriga kandidaterna till Svenska Greenwashpriset 2015 var Rikshem, The Body Shop, Svenska Forest Stewardship Council (FSC) samt EcoEnergy Africa AB.
Friends of the Earth är världens största demokratiska miljöorganisation, med över två miljoner medlemmar i 75 länder. För frågor och kontakt, vänligen vänd dig till:
Ellie Cijvat, ordförande Jordens Vänner
0737-782242, ellie.cijvat@jordensvanner.se
Pelle Hällje, enhetschef kommunikation
0763-915512, pelle.hallje@jordensvanner.se
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top