Pressmeddelande: COP 19 – ett misslyckande i klass med Köpenhamn

Klimattoppmötet i Warszawa håller på att avslutas just nu, och har inte kommit någonvart. Många miljö- och solidaritetsrörelser lämnade COP 19 i torsdags, som internationella Jordens Vänner, WWF, Oxfam och International Trade Union Confederation. Precis som de befarade blev mötet ett bakslag både för möjligheterna att minska utsläppen och för den globala rättvisan.

– De rika länderna som USA, Australien och EU där Sverige ingår har blockerat framsteg i frågor som loss and damage och historiska utsläpp. I och med detta möte är det uppenbart att de kör över viktiga rättviseprinciper som fastslogs i tidigare överenskommelser, säger Ellie Cijvat, aktiv i Jordens Vänner.
– COP 19 dominerades av företagsinflytande och vurmande för fossila bränslen istället för klimaträttvisa.
Många länder i Syd känner sig enormt besvikna. Filippinerna drabbades av orkanen Haiyan med tusentals döda som följd. Små önationer håller på att försvinna. Många fattiga länder saknar resurser för att hantera effekterna av klimatförändring. De pengar man lovat nu vid COP 19 är för det mesta pengar från redan existerande biståndsbudgetar.
En överenskommelse som slöts vid klimattoppmötet handlar om hållbar management av skog. Men istället för att stoppa skövling av skogen riskerar överenskommelsen att bana väg för s k Forest Carbon Credits. Erfarenheten med EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS, visar att ett sådant system knappast kommer att minska utsläppen av växthusgaser, men däremot innebära att skogen säljs ut till högstbjudande.
Jordens Vännet kommer fortsätter arbetet för en rättvis klimatomställning. Tillsammans med andra rörelser driver vi en kampanj under valåret 2014 för en politik där Sverige lagstiftar för radikalt minskade utsläpp hemma och I EU. En rättvis omställning som också kan ge tiotusentals gröna jobb.
Kontakt:
Ellie Cijvat, klimatsakkunnig, ellie.cijvat@jordensvanner.se, 073 778 2242

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top