Pressmeddelande: Durbanmötet dödsdom för fattiga

Jordens Vänner är mycket besvikna efter att klimattoppmötet i Durban avslutades. Resultatet, som inte innebär så mycket mer än att eventuellt fatta beslut om en fortsättning av det bindande Kyotoprotokollet vid nästa klimattoppmöte, är upprörande i tider då klimatförändringarna redan drabbar miljontals människor årligen.

– Det enda man har kommit överens om vid klimattoppmötet är att fortsätta prata och låta utsläppen fortsätta öka. Det är en skandal och en dödsdom för många människor, framför allt i sårbara regioner som Afrika, säger Ida Nilsson, ordförande i Jordens Vänner.

Utöver det övergripande resultatet finns ett flertal beslut som Jordens Vänner är kritiska till:
* Att koldioxidlagring nu ska kunna ge utsläppskrediter som CDM-projekt (Clean Development Mechanism). Koldioxidlagring, CCS, är ett riskabelt, energikrävande sätt att hålla kvar världen i ett kolberoende, till och med uppmuntra byggandet av nya kolkraftverk.
* De senaste årens kritik mot och fusk med CDM-projekt borde ha väckt delegaterna, men istället har de öppnat upp för ännu fler osäkra projekt som kan ge utsläppskrediter, t ex kring markanvändning och skogsbruksmetoder.
– Ingenting har gjorts för att täppa till kryphålen i Kyotoprotokollet. Ineffektiva marknadsmekanismer som CDM och EU:s handel med utsläppsrätter ska även i fortsättningen ge rika länder en ursäkt för att fortsätta med höga utsläpp på hemmaplan, säger Ida Nilsson, Jordens Vänner.
– Sveriges regering pratar med dubbla tungor. Miljöminister Lena Ek pratade om klimatbistånd utan att komma med nya, additionella pengar (som krävs inom UNFCCC) och om att annullera utsläppsrätter – men bara om andra länder gör det, fortsätter Ida Nilsson.
– Under året har regeringen tydligt satt sina prioriteringar på ohållbara lösningar som vägbyggen, kärnkraft, fossilgas och höjda banavgifter för tågtrafiken. Vi kommer att fortsätta kämpa för en annan politik för rättvis omställning, säger Ida Nilsson, Jordens Vänner.
Miljontals människor världen över, inte minst unga människor, engagerar sig för hållbara rättvisa lösningar och håller på att tappa tålamodet med regeringsledare som inte tar sitt ansvar. Rörelsen för klimaträttvisa, som kräver systemförändringar inte klimatförändringar, var mycket aktiv i Durban, och höll aktioner utanför och i konferenscentret.
Det är bra att de fattiga länderna haft en tydligare röst och kämpat för snabbare utsläppsminskningar men tråkigt att främst USA men även EU inte ställer upp för ett rättvist avtal som tar klimathotet på allvar. Även om EU delvis agerade på samma sida som de minst utvecklade länderna var EU:s utgångsbud alldeles för oambitiöst.
Kontakt:
Ida Nilsson, ordförande – 0736 425 337 ida.nilsson@jordensvanner.se
Ellie Cijvat, klimatsakkunnig – 073 778 2242 ellie.cijvat@jordensvanner.se
 
11 december 2011

2 reaktioner på ”Pressmeddelande: Durbanmötet dödsdom för fattiga”

  1. Carlinge Wisberg

    Sådan är kapitalismen inte några åtgärder som på det minsta sätt kan påverka profiten så att den blir minskar kan accepteras.

  2. Pingback: Durbanpaketet sågas av Jordens Vänner « Jordens Vänner Uppsala

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top