PRESSMEDDELANDE: En välbehövlig energiinjektion till de lokalgrupper som bevakar gruvbolagens framfart

Högsta domstolen har äntligen undanröjt tillståndet för ett bolag att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland.
-Vi är väldigt glada över Högsta Domstolens beslut. Ojnarnas motstånd har dessutom gett en välbehövlig energiinjektion till de lokalgrupper runt om i Sverige som försöker bevaka gruvbolagens framfart. Gruvbolagens är på hugget nu och regeringen vill snabba upp processen. Risken är stor att varken miljöns eller lokalbefolkningens behov hörsammas, säger Mattias Nilsson, aktiv i Jordens Vänners gruvutskott och styrelseledamot.

Högsta Domstolen skickar tillbaka bolagets ansökan att prövas på nytt av mark- och miljödomstolen. Anledningen är att täktområdet ligger vid två Natura 2000-områden. Det ska därför, enligt beslutet av Högsta domstolen, göras en sammanhållen tillståndsprövning av alla de effekter som täktverksamheten kan få på de skyddade områdena. Den tidigare uppdelningen i en dom om tillåtlighet och en dom om tillstånd har lett till att någon sammanhållen prövning inte har gjorts.
En av Jordens Vänners grundläggande tankar är just att man måste se helheten, det går inte att dela upp miljö och solidaritet, och Jordens Vänner ser spelet om Ojnareskogen som ett klassiskt exempel på hur man försöker dribbla bort folket. Samtidigt som kampen för skogen parallellt ett fantastiskt exempel på folkets gemensamma makt.
Frågor?
Kontakta Mattias Nilsson, Jordens Vänners gruvutskott, 073-8037888

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top