Pressmeddelande: Framgång och fortsatt kamp för nattågen

– Det är en stor framgång att regeringen vill satsa på nattåg från Sverige till kontinenten. Samtidigt kvarstår hotet mot den inhemska nattågstrafiken mellan Göteborg och övre Norrland. Här behövs fortsatta påtryckningar om inte trafiken ska försvinna i december. Det säger Mattias Nilsson i Jordens Vänners trafikutskott sedan Trafikverket nu levererat nattågsutredningen och ministern svarat positivt.

Jordens Vänner är en av initiativtagarna till den europeiska nätverket Back on Track som arbetar för nattåg i Europa. Efter en nedgång under 20 år har trenden vänt och flera nya nattågslinjer har öppnats under de sista åren. Bland annat Bryssel- Wien, Budapest – Berlin och London- Edinburgh.

– Det har skett ett trendbrott och det är positivt att transportminister Tomas Eneroth nu så tydligt talar för upphandling av nattåg från Malmö till Köln och Bryssel enligt Trafikverkets förslag, säger Lars Igeland, svensk kontaktperson för Back on Track.

Samtidigt kvarstår hotet mot nattågen mellan Luleå/Umeå och Göteborg. Vy (tidigare Tågkompaniet) som ägs av Norska staten vann upphandlingen av nattågstrafiken från Stockholm till övre Norrland men har inga planer på att ha direkttåg från Göteborg. SJ som kör till Jämtland har lovat ha nattågsvagnar från Göteborg men bara under högsäsong.

– Alltfler vill resa klimatsmart och det vore ett stort avbräck om nattågen från Göteborg försvann. Vi har idag skrivit till regeringen och riksdagen i denna fråga, säger Mattias Nilsson. Vi hoppas fler skriver till sina politiker och till tågbolagen i denna fråga.

 

Länk till brevet: https://jordensvanner.se/nattagen-fran-goteborg-ar-fortsatt-hotade/

Länk till Trafikverkets utredning: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-04/slutredovisning-av-regeringsuppdraget-att-utreda-nattag-till-europa/?fbclid=IwAR19CnyZe3XGA6gHtKpX2pmfh5ZuKBaY68BCXJZa7ViE8QzxZKqWfo6peo4

Aftonbladets artikel om utredningen: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y32R1K/regeringen-vill-se-nattag-till-europa-2022

Scroll to Top