Pressmeddelande från Jordens Vänner

Trafikverket är för passiva för att nå trafikens klimatmål!

Återigen visar Trafikverket att man inte klarar att driva de tydliga klimatmål som riksdagen har satt upp för trafiken. Det menar Jordens Vänners ordförande, Mikael Sundström, som är starkt kritisk till Trafikverkets förslag till investeringsplan för perioden 2022-2032

– Det är irriterande att Trafikverket förhåller sig så passivt till riksdagens mål om att trafikens klimatpåverkan ska ha minskat med 70 procent till 2030. Som många gånger förr utgår man ifrån att trafikökningar är en naturlag, vilket gör att man fortsätter att planera för ett kraftigt utbyggt vägnät (inte minst i storstadsregionerna) och hävdar att utsläppen endast kan nås genom bränslebyte eller kraftigt höjda bensinpriser, säger Mikael Sundström.

Jordens Vänner är starkt kritiska till att Trafikverket fortsätter att driva utbyggnaderna av stora vägar som genererar mer trafik samtidigt som verket själva konstaterar att det kommer att krävas trafikminskningar för att klara klimatmålen.

– Det kommer bli extremt tufft att klara klimatmålen för trafiken och det kommer kräva en kombination av många åtgärder. Att stimulera ökad bilism genom att bygga nya stadsmotorvägar är definitivt inte en av dessa, säger Mikael Sundström.

Jordens Vänner föreslår att regeringen skickar tillbaka underlaget till Trafikverket eller själva prioriterar åtgärder som skulle kunna minska trafiken. Några av föreningens viktigaste förslag är:

  • Avbryt alla planer för stora vägbyggen – Södertörnsleden, E6 i Skåne osv. Ompröva Förbifart Stockholm. Alla dessa vägar blir olönsamma när trafiken begränsas.
  • Klimatanpassade reseavdrag med undantag för fast boende på landsbygden.
  • Nya bostadsområden i städerna skall byggas för bilfrihet. Endast p-platser för några hyrbilar i varje kvarter. Ta gatu-utrymme från bilarna i staden och ge plats för cyklarna.
  • Stadsmiljöavtalen behöver minst de 167 miljarder som behövs för att nå klimatmålen.
  • Förbud mot nya externa köpcentra. Inför parkeringsavgifter i samtliga köpcentrum.

För att snabbt fasa ut fossila bränslen vill föreningen se fortsatt höjda bensin- och dieselpriser, men med kompensation för landsbygden. Föreningen. ställer sig positiv till viss inblandning av biobränslen, men vill se en tydlig konsekvensredovisning av vad detta skulle innebära och om det verkligen ger en positiv miljöeffekt.

– Det finns en utbredd naivitet kring biobränsle som den stora lösningen. Men vi importerar idag det mesta biobränslet och vi vet att de sockerrörs-, palmolje, och sojaodlingar som används för detta många gånger expanderar på bekostnad av kolbindande skogar. Och risken är naturligtvis uppenbar att ökad inhemsk produktion på samma sätt skulle kunna leda till ökat tryck på svenska skogar. – Sammanfattningsvis kan vi konstatera att valet inte står mellan att öka mängden biobränsle med 70 procent eller höja bensinpriset till 50 kronor som Trafikverket försöker framställa det, utan om att Trafikverket slutar att agera som en serviceinrättning för ökad bilism och istället driver de radikala åtgärder som är nödvändiga för att kraftigt minska trafiken i och mellan storstadsregionerna, säger Mikael Sundström.

Läs Jordens Vänners remissvar här.

Scroll to Top