Pressmeddelande: Inbjudan till regeringen och andra politiker – sviker Sverige klimatet?

Foto: Bert Kaufmann
Foto: Bert Kaufmann
Klimatförhandlingarna går in i sitt slutskede. Sveriges roll är oklar. Därför bjuder vi nu in miljöministern men också andra riksdagspartier till en utfrågning under fredagen. Det skriver ett antal organisationer som deltar i konferenser för klimaträttvisa i Paris, bland andra Jordens Vänner, Klimataktion och Latinamerikagrupperna.
Våra frågor är:
• Är Sverige liksom bland annat Tyskland och Frankrike och 100 länder i Syd berett att skriva in temperaturmålet 1,5 grader? Nuvarande tvågradersmål hotar livsbetingelserna för hundratals miljoner människor i särskilt utsatta länder.
• Är Sverige berett att skriva på folkrörelsernas krav på stopp för ny kolbrytning och oljeexploatering? Sverige kan se till att Vattenfalls kolgruvor i Tyskland aldrig öppnas.
• Vilken roll har Åsa Romson i försöken att tvinga länderna i Syd att sänka sina krav på ersättning för ”Loss and damage”, som utlovats som kompensation för klimatpåverkan som drabbar länder som inte orsakar den?
Vi vill också ha tydligare svar på hur Sverige skall uppfylla sina löften om 100 % förnybart och att vara en föregångare i omställningen? Det gäller till exempel omställning av trafiksystemen och hållbara städer samt ett hållbart jordbruk och frågan om handelsavtalet TTIP som hotar våra möjligheter att vara en föregångare.
Mötet kommer att hållas vid alternativcentret La ZAC (centquatre; adress 5 rue Curial) nära tunnelbanestationen Riquet, fredag den 11 december kl 10:30.
Frågor kan riktas till:
Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, 073-7782242.

Scroll to Top