Pressmeddelande: Jordens Vänner invänder mot finska planer på utbyggd kärnkraft

atomkraftI Finland planerar företaget Fennovoima att bygga sitt första kärnkraftverk. Jordens Vänner reser i ett remissvar tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken invändningar mot projektet.
– En satsning på kärnkraft är helt fel, framtiden borde vara 100% förnybar, säger Elin Magnusson kontaktperson för Jordens Vänner i Umeå.

– Ett nytt finskt kärnkraftverk är inte bara en angelägenhet för Finland, säger Elin Magnusson.
Alla energiinvesteringar som görs i alla länder bör göras med tanke på mänsklighetens framtid. Fennovoima har inte utrett möjligheten att satsa på förnybar energi. Kärnkraften är varken klimatneutral, förnybar eller ens billig. Därtill utgör kärnkraftverkets tänkta placering i Pyhäjoki en risk för Sveriges invånare då stora delar av Norrlandskusten och hela den känsliga Bottenviken kan drabbas om en olycka sker. Ungefär 15 mil från kärnkraftverket ligger Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Mellan Umeå och Pyhäjoki är det 20 mil. Bygget av kärnkraftverket är planerat att påbörjas innan frågan om slutförvaring är löst, och utan att Fennovoima lämnar klara besked om vart och på vilket sätt kärnbränslet ska utvinnas och tillverkas. Kärnbränsletillverkning och slutförvaring är två mycket miljöbelastande aktiviteter.
– Företaget tar inte ansvar för hela processen, säger Elin Magnusson.
Dessutom har Fennovoima tänkt köpa reaktor av det ryska företaget Rosatom, som är involverat i kärnvapen.
– Kärnvapen och kärnenergi är två sidor av samma mynt, båda borde avskaffas, säger Elin Magnusson.
Mer kontakt: Elin Magnusson tel: 031 12 18 08 e-post: info@jordensvanner.se

Det finns ett principbeslut på bygget av kärnkraftverket, men frågan har öppnats för samråd igen, eftersom Fennovoima överväger en ny typ av reaktor.

1 reaktion på ”Pressmeddelande: Jordens Vänner invänder mot finska planer på utbyggd kärnkraft”

 1. Till Jordens Vänner;
  Även om jag förstår Er kärlek till Miljön, som väl alla egentligen delar med Er? Så är det många vägar till en bättre
  Miljö eller bevarande av en befintlig miljö, som man måste välja för att hitta rätt! Verklighet, Kunskap, och Energiformer är ett komplext och mångtydigt pussel. Men I dag är väl alla med ett, Intresse, Kunskap och Känsla för en god Miljö, eniga om; ATT
  ”DET ÖVER ALLT ANNAT ÖVERSKUGGANDE SVÅRA PROBLEMET OCH MILJÖ-FÖRSTÖRELSEN, ORSAKAS AV DEN ENORMA OCH FÖRÖDANDE KOL-ELDNINGEN!
  ATT MINSKA KOL-ELDNINGEN OCH DE LIVSFARLIGA FOSSILA UTSLÄPPEN, ÄR DÄRFÖR DEN VIKTIGASTE UPPGIFTEN EN MILJÖ-RÖRELSE HAR! DET KAN
  TYVÄRR TOLKAS SOM EN MOTSATT INTRIGERAD KONTRA-PRODUKTIV RÖRELSE,
  OM FOKUS ENBART ÄR MOT KÄRN-KRAFTVERKEN, SOM I DETTA LÄGE VI NU HAR ÄR; DET ENDA REALISTISKA HOPPET, OM ATT FÖR-BÄTTRA MILJÖN?
  DET ÄR OCKSÅ DEN FRUKTANSVÄRDA PÅVERKAN PÅ UPP-VÄRMNINGEN OCH
  DE FABULÖSA FÖRORENINGARNA, SAMT FÖRINTANDE FOSSILA UTSLÄPPEN!
  SOM ORSAKAS AV DEN EXTREMT SNABBT ÖKANDE KOL-ELDNINGEN, SOM NU
  DESSUTOM HAR FULL FRIHET ATT UTVECKLAS MED ATT UTSLÄPPEN ÄR I DET NÄRMASTE HELT GRATIS, OCH OBEGRÄNSADE? KOL-MAFFIAN STYR ALLT!
  KÄRN-KRAFTEN STÅR DÅ SOM DEN ENDA MÖJLIGA, FOSSILFRIA LÖSNINGEN!
  BYT FOKUS, OCH KÄMPA I STÄLLET FÖR ATT STOPPA ALL KOL-ELDNING, ELLER RISKERA ATT FRAMSTÅ SOM KOL-MAFFIANS KÖPTA MED-LÖPARE!
  KÄRN-KRAFTEN ÄR I DAG VÅR ENDA RÄDDNING! STOPPA KOL-ELDNINGEN!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top