Pressmeddelande: Låt Lima bli slutet på en fallerande klimatpolitik

Förhandlingarna på klimattoppmötet i Lima visar inga tecken på verklig framgång, rapporterar Friends of the Earth. De rika länderna motsätter sig ett bindande avtal. Marknadslösningar och frivilliga åtgärder kommer inte ge oss den omställningen som behövs för drastiska utsläppsminskningar och rättvisa, menar Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the Earth.
– Sverige kan liera oss med länderna i Afrika och Latinamerika och verka för en rättvis klimatpolitik, det vill säga att de rika länderna minskar sina utsläpp först, mest och på hemmaplan, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.
Ett hoppfullt tecken inför förhandlingarna var att allt fler forskare, miljöorganisationer och nationer ifrågasätter nyliberala marknadslösningar på klimatfrågan, som handel med utsläppsrätter.
– De senaste 20 årens klimatmöten har fördunklats av Kyotoprotokollet som öppnade upp för marknadslösningar och ”klimatkompensation”. Utsläppshandeln har inte alls minskat utsläppen, snarare har den hållit tillbaka lösningar som koldioxidskatt i länder och regioner, fortsätter Ellie Cijvat.
Jordens Vänner har länge påpekat att Sveriges utsläpp inte har minskat alls om man räknar in utsläppen från importerade industriprodukter, vi har ”exporterat” utsläppen. Denna kunskap har det senaste året blivit allmängods och nu är det dags att Sverige och andra industriländer tar konsekvenserna av detta.
– Det går inte längre att hävda att Sverige har lyckats bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp, säger Cijvat.
Det är viktigt att delegaterna i Lima börjar diskutera att lämna de fossila bränslena i marken. En politik för rättvis klimatomställning måste komma på plats. De rika länderna måste gå före och ta sitt historiska och nuvarande ansvar.
Kontakt
Ellie Cijvat, ordförande, tel 0737-78 22 42
Lars Igeland, klimatsakkunnig, tel 0738-20 30 34

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top