Pressmeddelande: Manifestation vid Transportforum: Ompröva den urspårade trafikpolitiken!

Manifestation vid Transportforum:
Ompröva den urspårade trafikpolitiken!
– Budgeten för underhåll av järnvägarna måste höjas med minst en miljard och Trafikverket återta kontrollen för att undvika ytterligare urspårningar! Det är budskapet när miljöorganisationen Jordens Vänner protesterar vid Transportforum i Linköping idag.
Jordens Vänner anser att budgeten för investeringar i järnvägen ska tredubblas och att väg- och flygtrafiken på sikt bör halveras. Organisationen kräver att regeringen gör om den transportplan som skall antas i vår och styr om pengar från väginvesteringar till järnväg.

– Teknisk utveckling räcker inte för att klara riksdagens klimatmål. Personbilstrafiken behöver minska med 20 % till 2030 för att klara målen enligt Trafikverket. Trots detta bygger transportplanen för 2014-2025 på en kraftigt fortsatt ökad vägtrafik. Det har inte gjorts några alternativa planer som visar hur vi kan uppfylla klimatmålen. Detta är inte förenligt med miljölagstiftningen, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.
Jordens Vänner kräver att infrastrukturministern och de över 1000 trafikplanerare som samlats i Linköping tar klimatfrågan på allvar.
– Den nya utredningen fossilfrihet på väg hävdar att mer än hälften av vägsatsningarna blir olönsamma om trafiken minskar 20 % Dessa vägar måste omedelbart strykas ur transportplanen. Förbifart Stockholm är en av de motorvägar som måste omprövas.
– Regeringen måste presentera en alternativ plan som uppfyller klimatmålen, t ex baserad på det klimatscenario som Trafikverket tagit fram. Genom att ompröva väginvesteringar finns mer pengar att satsa på järnvägen, säger Lars Igeland.
Kontakt Lars Igeland 073 8203034

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top