091201: Ny studie visar att 40 % utsläppsminskning är möjlig till 2020

En ny studie visar att EU kan minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 % till 2020, och med 90 % till 2050, jämfört med 1990 års nivåer. Detta är miniminivån för de åtgärder som krävs från de rikaste länderna för att förhindra en klimatkatastrof. Det möjliggör samtidigt för Europa att ta sitt historiska ansvar för att ha orsakat klimatförändringarna.

Den 1: a december presenteras rapporten ‘Europas del av klimatutmaningen: Regionala åtgärder och internationella åtaganden för jordens beskydd’ av Stockholm Environment Institute och Friends of the Earth Europe. Rapporten kommer en vecka innan det kritiska mötet om klimatförändringar i Köpenhamn där ett nytt bindande avtal om minst 20 % utsläppsminskning av växthusgaser ska förhandlas fram.
– Den här studien bevisar att det är möjligt för Europa att leverera sin del av den nödvändiga globala utsläppsminskningen. En fyrtioprocentig minskning till 2020, och upp till 90 % minskning till 2050, i Europa är både genomförbar och ekonomiskt möjlig och kan förverkligas utan att tillgripa farliga och oprövade metoder. Dagens politiska förslag är inte ambitiösa nog – vi behöver ett djärvt skifte i fråga om policy och beslutsamhet från de Europeiska politikerna nu. EU kan genomföra dessa minskningar på ett sätt som, inte bara förbättrar livskvaliteten för de Europeiska invånarna, men som också säkerställer rätten för de fattigare delarna av världen att utveckla en hållbar energipolitik, säger Magda Stoczkiewicz, chef för Friends of the Earth Europe.
Genom att använda detaljerade modeller beskriver studien hur man kan nå en fyrtioprocentig utsläppsminskning i Europa. Detta ska ske genom att kombinera radikala förbättringar för energieffektivitet och en accelererad utfasning av fossila bränslen tillsammans med en omställning mot förnybara energier och förändring av vår livsstil.
– Vår analys visar att vi kan åstadkomma stora minskningar av utsläppen i Europa för inte allt för stora kostnader fram till 2050. Omfattningen av de förändringar som krävs och den knappa tidsramen kan få vem som helst att tappa modet. Det kan kräva en mobilisering av Europas ekonomier, men den potentiella kostnaden om vi inte gör något alls blir mycket högre och innebär en långt mer osannolik och farlig framtid för Europa, säger Dr Charles Heaps, forskare på Stockholm Environment Institute och huvudförfattare till rapporten.
Rapporten kan laddas ner från www.sei-international.org/climateshareeurope
Friends of the Earth Europes sammanfattning av rapporten , ‘The 40% Study – Mobilising Europe to achieve climate justice’, kan laddas ner från www.foeeurope.org
Robert Watt, Stockholm Environment Institute (00 46 73 707 85 89)
Peter Larsson, Miljöförbundet Jordens Vänner, (00 46 31 12 80 42)
Stockholm Environment Institute is an independent, international research institute specializing in sustainable development and environment issues. From fundamental research at the cutting edge to capacity building with developing countries, our goal is to bridge science to policy.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top