Pressmeddelande: Ny tågdöd väntar i Europa

Pressinformation 16 dec 2015
Jordens Vänner slår larm:
Ny tågdöd väntar i Europa
Bläcket har knappt torkat efter klimatlöftena i Paris när verkligheten slår till. Idag onsdag diskuterar det statliga tyska tågbolaget Deutsche Bahn (DB) att lägga ner alla återstående nattåg. Det kan leda till en miljon nya flygresor i Europa!
Jordens Vänner och nätverket Back on Track kommer att protestera utanför tyska DBs kontor. Jordens Vänner skickar också protestbrev till styrelseledamöterna. Om det här beslutet blir verkligt innebär det kraftigt ökade koldioxidutsläpp på tvärs emot alla stolta tal i Paris, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.
För ett år sedan lades många nattåg i Europa ner vilket har försvårat för svenskar att resa miljövänligt genom Europa. Men fortfarande finns många nattåg kvar i Tyskland, bl a på sträckorna Hamburg­ Munchen. Det finns även populära biltåg som används av den som vill ta sin egen bil med sig utan att köra hela vägen själv.
Vid ett möte med det nybildade nätverket Back on Track i anslutning till klimatmötet i Paris informerade tyska järnvägsanställda om ett förslag som kommer upp i Deutsche Bahns styrelse idag onsdag. Förslaget innebär enligt våra källor nedläggning av alla nattåg i Tyskland från tidtabellskiftet i december 2016. Om det beslutas om nedläggning av dessa tåg kommer vi att använda året för en stor kampanj för att stoppa beslutet från att förverkligas. Nattågen i Europa behöver utvecklas, inte avvecklas säger Lars Igeland från Jordens Vänner
Kontakt Lars Igeland 073 8203034
styrelsemedlem och medlem i Jordens Vänners trafikutskott
lars.igeland@jordensvanner.se
www.back-on-track.eu

Scroll to Top