Pressmeddelande: Opinionen för nattågen hindrade nedläggning

– Det här är en seger för opinionen och förhoppningsvis en vändpunkt för att nattågstrafiken skall kunna utvecklas istället för avvecklas. Det säger Lars Igeland från Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) sedan Rikstrafikens styrelse på måndagen beslutade att bereda ärendet om nattågstrafiken till övre norrland vidare.

Förslaget inför mötet var att lägga ner ett av två återstående nattåg.
– Vi blev varse detta för två veckor sedan och drog då igång en blixtkampanj som snabbt fått stort stöd. Över 1000 personer har stöttat kampanjen på facebook och nära 700 har skickat brev till Rikstrafiken via vår e-postaktion. Det har skett spontant på några dagar utan några annonser eller uppmärksamhet i media.
Många kommuner i övre norrland har också i brev protesterat mot nedläggningsplanerna, bland annat genom sin gemensamma organisation Norrtåg. Norrtåg har skissat på en utveckling av trafiken istället för en neddragning.
– Mer än en halv miljon människor reser med dessa tåg redan idag och med den nya Botniabanan finns utökade möjligheter att få bekväma övernattsförbindelser mellan Norra Sverige och nya regioner i Syd. Nu kan Sundsvallsregionen få tillbaka nattågen och det finns möjligheter att även få sovtåg från Norrland till Östergötland, Småland och Skåne, säger Lars Igeland.
Rikstrafikens styrelse konstaterade vid styrelsemötet att ”en bibehållen eller utökad nattågstrafik förutsätter ett förändrat uppdrag för den upphandlande myndigheten”. Från årsskiftet kommer Rikstrafikens verksamhet att övergå till Trafikverket.
– Det är bra om Rikstrafikens uppdrag breddas för att utveckla miljövänliga tågtransporter även på långa avstånd. Det behövs även en diskussion om hur inköp av nya sov- och liggvagnar skall finansieras. I Finland har man nyligen köpt in en ny generation vagnar för nattågen.
I pressmeddelandet från Rikstrafiken står att ”Med hänvisning till den massiva och entydiga remisskritiken anser styrelsen att det finns anledning att bereda ärendet vidare, säger styrelsens ordförande Inger Davidson”
– Det känns bra att opinionsbildning lönar sig. Miljöförbundet Jordens Vänner fortsätter arbetet för nattågen, säger Lars Igeland.
Frågor kan riktas till Lars Igeland tel 073 8203034

1 reaktion på ”Pressmeddelande: Opinionen för nattågen hindrade nedläggning”

  1. Pingback: mattiasnasman

Kommentarer är stängda.

Scroll to Top