Pressmeddelande: Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad

Glädjande besked från Preem

Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad

Publicerad: 28 September 2020 13:33

Det är med stor glädje som Jordens Vänner tar emot Preems besked att dra tillbaka sin ansökan om att utöka sin raffinering av fossila bränslen och därmed öka sina utsläpp av växthusgaser. Det här har varit en långt gående kamp för miljörörelsen och tusentals aktivister. Det säger Jordens Vänners ordförande, Mikael Sundström, om nyheten.

 

– Idén att låta Preem kraftigt expandera sin fossilbränslebaserade verksamhet och därmed bli Sveriges största utsläppare av växthusgaser har varit totalt ohållbar från första början. Det är med stor glädje som vi tar emot beskedet att Preem drar tillbaka sin ansökan.

Redan förra året uppmärksammades Preem av Jordens Vänner genom att tilldelas utmärkelsen Svenska Greenwashpriset.

– En eloge till Preem för att man har lyssnat på den kraftiga kritik som man har fått. Och vi hoppas verkligen att man nu går vidare med en plan för att avveckla hela sin fossilbränslebaserade verksamhet.

Jordens Vänner menar att Sverige behöver driva en kraftfull politik på flera områden för att minska både privata och affärsdrivna transporter. Föreningen förordar satsningar på järnväg, kollektivtrafik och bildelning, och vill se en radikal minskning av flygtransporterna och omställning av städernas bilvägnät till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik, samtidigt som man vill prissätta miljöskadliga transporter betydlig högre.

– Samtidigt vill vi rikta skarp kritik mot de politiker, politiska partier och ledarskribenter som har försökt att framställa det som att en utbyggnad av Preem skulle vara möjlig att kombinera med de svenska klimatmålen. Det har den aldrig varit. I bästa fall beror inställningen på missförstånd, men i många fall verkar det tyvärr handla om att man helt enkelt struntar i de klimatmål som Sveriges riksdag har tagit beslut om.

 

Presskontakt

Mikael Sundström , Ordförande, micke_sundstrom@hotmail.com, 072 – 551 26 13.

Scroll to Top