PRESSMEDDELANDE: Tågupproret gör gemensam sak med näringslivet

PRESSMEDDELANDE: Tågupproret efter besöket hos infrastrukturministern, lyssna på resenärerna och på näringslivet!
– Det finns en bred uppslutning hos alla från miljörörelsen till näringslivet att kapaciteten på järnvägen behöver ökas kraftigt, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.
 
 
 

Tågupproret uppvaktade den 30 maj infrastukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Upproret drivs av Jordens Vänner, SEKO-facket och Järnvägsfrämjandet och kräver bl. a mer resurser till järnvägen.
– Det finns en bred uppslutning hos alla från miljörörelsen till näringslivet att kapaciteten på järnvägen behöver ökas kraftigt, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.
Opinionsmätningar visar att 82 % av svenska folket tycker likadant. Nu måste Elmsäter Svärd och Anders Borg hänga på det tåget och öka spårinvesteringarna, menade Ulf Flodin från Järnvägsfrämjandet.
Tågupproret pekade bl. a  på behoven av Norrbotniabanan, dubbelspår Sundsvall-Gävle och att satsningarna på Ostlänken och Göteborg-Borås ska skyndas på. Det behövs även upprustningar på många mindre banor. Ministern lovade inget utan hänvisade till ett kommande utspel om infraplanen i juni. Det finns ett majoritetsbeslut i Riksdagen om att underhållet av järnvägen ska samordnas och skötas av Trafikverket. Elmsäter Svärd vill inte kännas vid detta. Hon hänvisade till den utredning som nyligen tillsatts i frågan. Tågupproret begärde under uppvaktningen att få delta i eller vara observatör till utredningen. Detta avvisades tyvärr av Elmsäter Svärd som ansåg att utredaren skulle få arbeta i lugn och ro.
– Vi ville gärna bidra med gräsrotsperspektivet till utredningen, det finns stor risk att det annars bara blir en kortsiktig nationalekonomisk analys som glömmer resenärernas situation. Utredaren måste lyssna till de som dagligen åker tåg, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.
– Avregleringen har skapat en allvarlig säkerhetsrisk när oerfarna underleverantörer sköter underhåll på spåren. Vi kommer att följa utredningen så att frågan inte begravs. säger Åke Johansson från SEKO Mellannorrland som också deltog i uppvaktningen.
 
Frågor kan riktas till
Lars Igeland, Jordens Vänner  073 8203034
Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet 070 8277856
Åke Johansson, SEKO 070 3722292
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top