Pressmeddelande: Tyskland och Frankrike stödjer ett tuffare klimatmål – var är Sverige?

Medan Tyskland och Frankrike ställer sig bakom ett striktare temperaturmål på maximalt 1,5 graders temperaturhöjning istället för 2 grader [1], är det tyst från Sveriges sida. Vi kräver svar av Åsa Romson och Stefan Löfven, ställer sig Sverige bakom 1,5 gradersmålet också?
– Vi ser att en temperaturökning på en grad redan har förödande konsekvenser för många miljoner människor, och det är de resurssvaga som drabbas värst. Klimatförändringarna är i högsta grad en rättvisefråga och de rika länderna måste ta sitt ansvar, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner.
– Regeringen har skapat höga förväntningar i och med pratet om Sverige som föregångsland. Nu är det dags att visa det också. Fler än 100 länder driver detta mål på 1,5 grader redan, fortsätter Cijvat.
Kontakt:
Ellie Cijvat, ordförande, 073 778 2242, ellie.cijvat@jordensvanner.se
Pelle Hällje (kommunikationsansvarig): 0763-91 55 12, pelle.hallje@jordensvanner.se
[1] http://www.thecvf.org/major-economies-declare-support-for-1-5c/
Bakgrund:
Rättvisa andelar: Länder i Syd lovar mer än sin rättvisa andel medan länder i Nord inte lever upp till sin rättvisa andel, eller ‘fair share’.
The ‘Fair Shares: A Civil Society Equity Review of INDCs’ report, from climate justice organisations, social movements, faith groups, trade unions, environmental and development organisations, shows that many developing countries are pledging to do more than their ‘fair share’ to cut emissions while rich countries are dangerously failing to pull their weight: http://civilsocietyreview.org/
Jordens Vänner kräver en rättvis omställning
I bladet ”Rättvis klimatomställning COP21” framför Jordens Vänner ett antal krav som vi menar måste uppfyllas för att både miljö och social rättvisa ska kunna sägas vara respekterade av världens politiker. Bland annat menar vi att målet på att begränsa temperaturökningen till 2 grader inte duger. Tillsammans med över 100 länder ställer vi oss istället bakom ett mål på 1,5 grader, ett mål som kräver betydligt mer drastiska åtgärder.
https://www.jordensvanner.se/klimat/cop-21-i-paris
Om Jordens Vänner
Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största gröna gräsrotsrörelse med drygt 2 miljoner medlemmar runt om i världen. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Jordens Vänner har 90-konto.

Scroll to Top