Pressmeddelande: Uteblivet COP26 riskerar försena viktiga klimatbeslut

Igår publicerades beslutet att ställa in FN:s internationella klimatmöte i Glasgow, COP26. Beslutet var väntat på grund av coronapandemins globala effekter. Konsekvenserna för det globala klimatarbetet riskerar dock att bli påtagliga; mötet har identifierats som det viktigaste sedan Parisavtalet 2015 då världen är långt ifrån att möta de mål som då sattes upp. För att styra världens länder på rätt spår igen och hitta lösningar i förhandlingarna om utsläppsrätter och om ett ramverk för insyn i andra länders utsläpp har COP26 pekats ut som en av de sista möjligheterna innan det är för sent.

Klimatsekretariatet, UNFCCC, uppger i ett pressmeddelande under onsdagen att det inte längre är möjligt att hålla ett ambitiöst och inkluderande möte på grund av coronapandemins globala återverkningar. Datum för ett nytt möte är dock inte framtaget utan ska beslutas av UNFCCC tillsammans med arrangörerna Storbritannien och Italien. Det finns dock en oro för att mötet är framskjutet på obestämd framtid.

– Vår globala hälsa måste alltid premieras men vi behöver också inse att klimatkrisen är lika akut och orsakar ödesdigra konsekvenser världen över, precis som coronapandemin. Om inte ett nytt datum kan tas fram i nära anslutning till det tidigare planerade mötet i Glasgow bör UNFCCC och arrangörsländerna undersöka möjligheten att påbörja förhandlingarna digitalt, säger Sofia Hedström, kampanjchef på Jordens Vänner.

Vid 2019 års COP-möte i Madrid lämnades ett antal frågor obesvarade, på mötet beslutades dock att varje land skulle ta fram en plan till mötet 2020 för hur de skulle minska sina koldioxidutsläpp. Då länder såsom Polen och Tjeckien nu yrkar för att EU ska skjuta upp sina planerade klimatsatsningar och istället använda resurserna för att hantera konsekvenserna av Covid-19[1] finns en oro att samma typ av argument ska användas av fler länder vid de globala klimatförhandlingarna.

– Vi kan inte ignorera en global kris pga. en annan utan snarare fatta beslut som bidrar till att motverka båda kriserna samtidigt. Genom att klimatanpassa de ekonomiska satsningar som görs i coronapandemins spår kan de ekonomiska krisåtgärderna bli startskottet för en återuppbyggnad av samhället som är långsiktigt hållbar ur såväl ett klimatmässigt som socialt perspektiv, säger Mikael Sundström, ordförande i Jordens Vänner.


[1] https://www.reuters.com/article/us-climate-change-eu/eu-presses-on-with-tighter-2030-climate-target-despite-pandemic-idUSKBN21I386

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top