Pressmeddelande – Vissla för tågen!

Fredag 25 februari, mitt i rusningstrafiken, kommer Malmö Centralstation att klinga av ljudet från visselpipor. Vi visslar för tågen!
– Vi vill med visselpipan visa att vi har fått nog av tågförseningar och att det är dags för en infrastrukturpolitik som tar ansvar för våra järnvägar och ser till att tågen går som planerat, säger Nicola Godman, arrangör av vissel-flash mob.
Exakt kl.16.30, styr Tågupproret upp en flash mob för att visa sitt missnöje över Sveriges bristande tågtrafik. Åratal av otillräckligt underhåll och svaga investeringar har lett till ett kroniskt krisläge för tåget som de senaste åren eskalerat till kaos under vintern. Tågupproret kräver en fungerande järnväg. Denna sportlovsvecka har Tågupproret haft kampanj över hela landet i syfte att samla in namn för en namninsamling som har pågått hela vintern med krav på ökat stöd till järnvägsunderhåll, investeringar i järnvägen och ett stopp för avregleringen.
För frågor kontakta:
Nicola Godman, Tågupproret, 076-3284144
För mer info om Tågupproret, se www.tagupproret.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top