Pressmeddelande:IKEAs dotterbolag i ryskt blåsväder

IKEAs helägda dotterbolag Swedwoods miljöcertifiering har dragits in i ryska Karelen. Swedwood, medlem i IKEA-koncernen, som förser IKEA med trä har anklagats av Jordens Vänner och andra miljöorganisationer för skövling av urskog i Ryssland och nu har även certifieringsorganen reagerat.
– Att certifieringar dras in är mycket ovanligt och trots att många företag får upprepade anmälningar för att de avverkar värdefulla skogar behåller de sina certifieringar vilket är mycket allvarlig och ett tecken på att FSC ännu har mycket arbete kvar innan deras certifiering kan ses som ett tecken på hållbarhet. Att Swedwoods certifiering nu dras in får därför ses som en unik och viktig händelse säger Klas Ancker, Jordens Vänner Sverige.
Efter många år av kritik mot IKEA och Swedwood för deras omfattande avverkning av urskogar i ryska Karelen har koncernen nu fått ännu en kritiker. Forest Stewardship Council (FSC) som arbetar med att certifiera trävaruprodukter som de anser bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk ur miljömässigt- socialt- och ekonomiskt perspektiv har nu satt ner foten och dragit in Swedwoods certifiering.
– Att certifieringar dras in är mycket ovanligt och trots att många företag får upprepade anmälningar för att de avverkar värdefulla skogar behåller de sina certifieringar vilket är mycket allvarlig och ett tecken på att FSC ännu har mycket arbete kvar innan deras certifiering kan ses som ett tecken på hållbarhet. Att Swedwoods certifiering nu dras in får därför ses som en unik och viktig händelse säger Klas Ancker, Jordens Vänner Sverige.
Redan 2012 anmälde Jordens Vänner tillsammans med Skydda skogen IKEA och Swedwoods negativa inverkan på värdefulla skogsområden i Karelen. IKEAs koppling till avverkningen av skogar i Ryssland uppmärksammades samtidigt i bland annat Uppdrag granskning. IKEA uppgav då att de bara använde sig bara av virke från hållbara och ansvarsfulla skogsbruk men där går meningarna kraftigt isär. Det har varit ett stort problem att vissa skogsföretag fått FSC-certifikat trots att de avverkar i ovärderliga intakta gammelskogsmassiv i Ryssland anser Jordens vänner. Två av de företag som kritiken gällt härstammar från Sverige; IKEA/Swedwood och RUSforest.
– Dessa båda trävarujättarna arrenderar och avverkar bland annat mycket värdefulla intakt gammelskog och nyckelbiotoper som bör skyddas mot avverkning, IKEA bör därför se till att avverkningarna upphör säger Klas Ancker, Jordens Vänner Sverige.
När kritiken mot IKEA blev offentlig hänvisade de till sin FSC-certifiering som ett bevis på att deras dotterbolag bedrev ett ansvarsfullt skogsbruk. Nu när certifieringen inte längre finns där att hänvisa till blir situationen en annan och det blir allt svårare för IKEA att stå emot uppmaningarna om att sluta avverka i Karelens unika uråldriga skogar.
IKEA själva uppger i Miljöaktuellts nyhetsbrev att FSC dragit tillbaka sin certifiering pga. arbetsmiljöfrågor och inte för sitt skogsbruk.
På grund av urholkningen av FSCs certifiering och dess trovärdighetsproblem som miljöstämpel har Jordens Vänner valt att lämna organisationen 2012.
Vid frågor kontakat Klas Ancker på 08-765 22 66 eller 0730-87 70 45
Läs mer om Jordens Vänner på:
www.jordensvanner.se
https://www.jordensvanner.se/konsumtion/svenska-greenwashpriset-2012

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top