Program i samband med årsmötet 20130420-21

Lördag – Workshop, årsmötesförhandlingar och andra aktiviteter

09:30-10:00 Mingel med kaffe/thé. Registrering av delegater.

10:00-11:30 Workshop kring förslag till Strategisk plan 2013-2017.

11:30-12:30 Lunch på egen hand

12:30-13:00 Årsmötet öppnas.

 1. Val av mötesfunktionärer

 2. Presentation av de närvarande, justering av röstlängd

 3. Mötets stadgeenliga utlysande

 4. Beslut om mötesordning

 5. Godkännande av dagordningen

13:00-15:00 Mötestorg
Här kan vi diskutera motioner och propositioner samt lämna in yrkanden.
Presentation av verksamhetsplan och budget 2013, Strategisk plan 2013-2017 samt utskotts och arbetsgruppers verksamhetsredovisningar.

15:00-15:15 Årsmötet ajourneras till söndag. Yrkandestopp.

 1. Beslut om en redaktionsgrupp att sammanställa yrkanden

15:15-17:30 Filmvisning samt information om Jordens Vänners regnskogsprojekt

18:00 Gemensam middag på Kellys på egen bekostnad

Söndag – årsmötesförhandlingar och möten

 

9:00 – 11:00 Årsmötesförhandlingar återupptas

 1. Fastställande av vilka lokalavdelningar och regioner riksföreningen ska vara indelad i
  samt anslutning av nya lokalavdelningar

 2. Verksamhetsberättelsen med bokslut

 3. Revisorernas berättelse.

 4. Styrelsens ansvarsfrihet.

  11:00-12:00 Behandling av motioner och propositioner

 5. Motioner

  1. Cykla med ditt kommunalråd

  2. Fond för aktiva lokalgrupper, utskott och arbetsgrupper

  3. Tydliga riksträffar för aktiva i föreningen

  4. Motion om avgiftsfri kollektivtrafik

  5. Motion om Miljötidningen

  6. Förbud mot mat som bilbränsle

 6. Propositioner

  1. Stadgeändringar

   1. Gällande suppleanter

   2. Gällande föreningens syfte

  2. Mångfaldspolicy

 

12:00-13:00 Lunch

 

13:00-15:00 Årsmötesförhandlingar återupptas

 1. Verksamhetsplan och budget

 2. Val av styrelse

 3. Val av valberedning

 4. Framläggande/antagande av Strategisk plan 2013-2017

 5. Övriga frågor som anmälts

 6. Årsmötet avslutas

 

15:00-16:30
Styrelsen konstituerar sig
och har möte med revisorerna.

 

Övriga möten

 • Klimatutskottet

 • Arbetsgruppen för rättvis omställning

2 reaktioner på ”Program i samband med årsmötet 20130420-21”

 1. I vilken ort som årsmötet hålls nämns inte alls. Kan det vara i Jokkmokk, eller i Ojnareskogen? Eller är det som vanligt att när det hålls i Stockholm inbillar sig arrangörerna att det inte behöver nämnas?
  Stockholm ligger i Sverige men Sverige ligger inte i Stockholm!!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top