Uttalande: Rädda eko-odlingen i Akalla

– Ekoodlingen i Akalla på Stockholms stads marker måste skyddas från de kortsiktiga vinstintressen som kommunstyrelsen låter ta Järvafältet i anspråk. Det menar Erik Blomqvist, ordförande i Jordens Vänner, som ser stadsodlingen i Akalla som ett av de små men viktiga stegen som behövs för att göra Sverige till ett mer integrerat och hållbart samhälle med en tryggad matförsörjning.
 
Jordens Vänner har haft stor nytta av den sociala sammanhållning i Akalla som eko-odlingen skapat. Den har bidragit till att Jordens Vänner och ett stort antal närstående miljö- och solidaritetsorganisationer kunnat genomföra klimatforum, framtidskonferens och sommarläger för hela Sverige med deltagande av förortsbor och med praktiskt anknytning.
Förortsbornas intresse för miljön och stadsodling måste tas tillvara istället för att som nu är på väg att ske sopas bort av ett aktiebolag. Eko-odlingen påbörjades 2010 av människor med rik och skiftande bakgrund med stöd av Studiefrämjandet i Norra Storstockholm på drygt en hektar av Hästa Gårds marker. Nu vill aktiebolaget Hästa Gård som startats av föreningen 4H avhysa eko odlingen för att odla mer lönsam spannmål på gårdens alla 100 hektar och inte bara på de 99 hektar man kan göra det på utan att också ta i bruk ekoodlingens marker.
Det stämmer illa med Järvavisionen som kommunens ansvariga politiker tagit fram. Här hävdas att staden vill göra grönområdet till “Hjärtat i ett alltmer integrerat Järva.” Särskilt talas om att “Kantzonerna utvecklas för lek, sport och odling närmast bebyggelsen på båda sidor av fältet.” Vidare att verksamheterna kring gårdarna i området ska utvecklas för att “sammanföra människor”. När politikernas visioner görs till verklighet av förortsborna blir gensvaret att de ska avhysas.
– Det är ett slag i ansiktet på den begåvningsreserv och odlingsintresse som Sveriges framtid så väl behöver menar Ellie Cijvat, aktiv i Jordens Vänners bonde- och urfolksutskott och en av arrangörerna av Naturbrukskonferensen på Kinnekulle.
– Idag är föraktet för bönder så stort i Sverige att flera välmående bondgårdar inte får någon svensk som tar över. De köps istället av odlingsintresserade från andra länder som kommer hit och räddar vår landsbygd och framtida matförsörjning säger Tord Björk, sammankallande i Jordens Vänners EU utskott. Föraktet för landsbygden och partiernas ointresse av att trygga vår matförsörjning har lett så långt att vi har den lägsta självförsörjningsgraden av alla EU länder och den mest extrema avfolkningen av alla industriländer inom OECD området. Om gränserna stängs räcker maten i tre dagar. För Sveriges framtid är vi beroende av att främja odlingsintresset. Vi behöver också kunna förlita oss på att politiska visioner inte bara är meningslösa floskler utan att de finns där för att förverkligas.
Därför stödjer Jordens Vänner den hungerstrejk som eko-odlingens försvarare har startat på Akalla Torg. Vi uppmanar alla som månar om odlingsintresset i Sverige i staden och på landsbygden att skriva på namninsamlingen och på andra sätt sluta upp bakom försvaret av eko-odlingen i Akalla.
Kontakt:
Tord Björk, tel. 0722-151690, epost tord.bjork(a)jordensvanner.se
Erik Blomqvist, tel. 0708-306899, epost erik.blomqvist(a)jordensvanner.se
Ellie Cijvat, tel. 073-778 2242, epost ellie.cijvat(a)jordensvanner.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top