Rapport från Friends of the Earth Europes årsmöte i Georgien

Chakvi, Georgien 1-4 juni 2015
Vi var på plats i Chakvi i Georgien på årsmöte för Jordens Vänners europeiska nätverk, Friends of the Earth Europe. Jordens Vänner är en av de 28 (av totalt 32) medlemsorganisationerna som fanns representerade här. Två nyanslutna medlemmar, Bosnien-Herzegovina och Ryssland, deltog som observatörer.

Det tre dagar långa årsmötet föregicks av en förkonferens på temat väpnade konflikter och miljön i georgiska parlamentet i Tbilisi.
Under den första ordinarie mötesdagen redovisades bland annat det gångna årets aktiviteter inom de olika temaprogrammen.

  • Klimaträttvisa och energi
  • Mat, jordbruk och biologisk mångfald
  • Ekonomisk rättvisa
  • Resurser och konsumtion

Några grupper lyfte fram goda exempel från det gångna året. Norska Naturvernforbundet berättade om sin kampanj för att behålla söndagar köpfria där merparten av innehållet samlas in via hashtaggen #minsøndag. De beskrev också kampanjen Broen til framtiden om gröna jobb som drivs tillsammans med fackförbund, kyrkan och andra miljöorganisationer.

Spanska Amigos de la Tierra berättade om den kampanj de driver runt TTIP och turnén och den trojanska hästen. Bland annat har de skapat en kort kampanjfilm.
Tyska Bund rapporterade om att de har vunnit en strid i domstol om att de får fortsätta beskriva vissa bekämpningsmedel som farliga för bin.
Brittiska EWNI rapporterade om ett projekt för att behålla ett bestånd av bävrar som hittats, trots att bävern varit utrotad i flera hundra år.
Nederländska Milieudefensie berättade om sin framgångsrika kamp för att få fracking förbjudet där hälften av landets distrikt infört sådana lagar. På mötets andra dag kom det glädjande beskedet att en nationell lag hade röstats igenom som gör hela landet fritt från fracking.

Därefter följde en redogörelse för förberedelserna inför klimattoppmötet COP21 i Paris i december – ”COP21, Paris and beyond” – och en fortsättning som går under namnet Fossil free Europe. I dagarna ska man även lansera sidan We are the energy revolution, där den som vill kan engagera sig i arbetet inför COP21.
Vidare presenterades den pågående TTIP-kampanjen som nu stöds av 500 organisationer runt om i Europa, varav 15 är aktiva inom Friends of the Earth Europe. Turnén med den trojanska hästen har gått väldigt bra och kampanjen har lett till ökad öppenhet från EU om vad avtalet innebär. Det förs en debatt kring mekanismen ISDS, som ger företag större möjligheter att stämma stater. Kampanjen har mobiliserat folk till både små och stora aktioner. Bland annat lockade en aktion i München 20 000 personer. Som en följd av kampanjen har medvetenheten om riskerna med TTIP ökat. Ett hot som behöver lyftas fram tydligare är att det finns en risk att TTIP ger företag ett ökat inflytande vid stiftandet av nya lagar.

Andra dagen inleddes med en utflykt till Mtirala nationalpark. Efter återkomsten hade vi en förutsättningslös gruppdiskusion, open space, där vi delade in oss i sex grupper. Vi tog initativet till en av grupperna på temat ”Hur kan vi inkludera fler i Jordens Vänner?”. Den viktigaste slutsatsen och det mest oväntade i diskussionen ledde fram till frågan ”Varför vill vi öka mångfalden i organisationen? Är det för att vi vill ha fler röster, öka antalet engagerade eller för att vi vill ändra vårt sätt att arbeta?”. Vill vi leva upp till en bild av vad Jordens Vänners skall vara eller strävar vi snarare efter att möta medlemmarnas engagemang där det finns?
Den sista dagen ägnades åt gruppdiskussioner som hölls av Friends of the Earth International om hur de olika ländernas medlemsorganisationer kan stötta varandras arbete i tex kampanjer eller då andra länder drabbas av konflikter av olika slag, och hur det då är möjligt att visa solidaritet och uppmärksamma varandras arbete.

Mötet avslutades med ett antal beslutspunkter kring bland annat budget, medlemsavgifter till det europeiska nätverket och var nästa års årsmöte skulle hållas, vilket blev Irland. Det röstades också fram en ny Executive Committee, det vill säga ett utskott som fattar beslut mellan årsmötena för det europeiska nätverket. Eddie Olsson från Sverige blev en av de fem ordinarie medlemmarna för andra året i rad.
De frågor som berördes under årsmötet tror jag kommer kunna bidra till en diskussion om vilka frågor vi ska fokusera på framöver, hur vi kan inkludera fler personer i vårt arbete och hur vi utlåt tydligare kan beskriva vilka Jordens Vänner är.

Text och bild: Eddie Olsson & Camilla Thulin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top