Rapport från sommarens klimatläger

Årets klimatläger ägde rum i Partille i juni. Klimaträttvisa, lokala möjligheter att driva på för en global rättvis omställning, uranbrytning, trafikfrågor och en rad andra högaktuella utmaningar behandlades. Precis som förra året arrangerades lägret av Jordens Vänner i samverkan med en rad andra organisationerdäribland Klimataktion, Klimax och Naturskyddsföreningen.
 
Foto: Jonathan Korsar
Publicerad i Miljötidningen 3/2011

 
Inledningsvis diskuterades det som närmast kan liknas vid ett sammanbrott i de internationella klimatförhandlingarna. Bakgrunden till låsningarna i de globala förhandlingarna och det relativt dystra utsikterna för klimaträttvisa belystes bland annat av Rikard Warlenius från Klimataktion.
– Det ser mörkt ut och det som tycks behövas för att få förhandlingarna på rätt spår nu verkar vara något liknande det som skedde i förhållande inför WTO-mötet i Seattle 1999, det vill säga att en stor grupp av länder går samman och ställer radikala krav samtidigt som det understödjs av en stark folkrörelseallians, resonerade han.
Andra betonade att omställningsrörelsen liksom initiativet för en deklaration om Moder Jords rättigheter är exempel på initiativ som inger hopp även om de måste kompletteras av stora politiska förändringar.
Intryck från Tyskland
Walter Mutt från Miljöpartiet besökte lägret och talade om energiomställningen som skett i Tyskland. Han talade bland annat om hur politiken där gynnat framväxten av bioenergibyar, solskolor och hur kommunala energibolag nu går samman i konsortier för att ta sig an de stora drakarna som Vattenfall och EON.
– Grunden till den förnybara energins frammarsch i Tyskland är deras garantipris, vilket är något som införts idag även i länder som Spanien och Kina. Detta är något vi borde ha i Sverige också, hävdade Mutt.
Mutt tyckte också att vi bör snegla på de allianser mellan fackföreningar och miljörörelse som driver på för förnybar energi och omställning i USA, till exempel Apolloalliansen och Bluegreen Alliance.
Fler efterlyste allianser
Förutom utvecklingen i Tyskland diskuterades ingående utmaningen att stoppa planerna på uranbrytning i såväl Sverige som Finland; byggandet av ett avfallsförvar i Forsmark; möjligheterna att driva på en omläggning av transportsystemet i städer som Göteborg och Stockholm, Tågupproret, omställningen av jord- och skogsbruk samt många andra frågor.
Jenny Jakobsson från Feministiskt Initiativ vid Uppsala universitet efterlyste mer samverkan mellan studentrörelsen och miljörörelsen. Lars Henriksson, fackligt aktiv på Volvo i Göteborg och författare till boken Slutkört efterlyste mer samverkan mellan miljörörelsen och fackföreningsrörelsen inom industrin.
En möjlig kampanj att samverka kring presenterades av Josefine Höijer och Gunilla Meurling.
– Kampanjen Global rättvisa nu! fokuserar i år på klimaträttvisa och rättvis omställning. Kampanjen har hittills undertecknats av drygt 30 organisationer och tusentals privatpersoner. Hittills rör det sig om miljö- och solidaritetsorganisationer, samt folkhögskolor, men fler organisationer är mycket välkomna att komma med i arbetet med kampanjen, sa Josefine Höijer.
Både behovet av lokal förankring, en dynamik mellan olika former av aktivism och politiskt arbete, samt behovet av att få med olika yrkesgrupper, till exempel både industrijobbare och lantbrukare lyftes fram när utmaningarna summerades på slutet av lägret.
Lägret samlade runt ett hundratal deltagare och ägde rum i utkanten av Partille i Västergötland.
Jonathan Korsar

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top