Rapport från toppmötet med Internationella Jordens Vänner, FoEI

Jordens Vänner har deltagit  på beslutsmötet med, Internationella Jordens Vänner, FoEI, i Sri Lanka 3-6 oktober. Representanter från 64 länder medverkade på mötet. Lars Igeland medverkade som delegat för Jordens Vänner Sverige.
FoEI arbetar i alla världsdelar. Fokus ligger på att stötta nationella och lokala grupper som kämpar mot kortsiktig exploatering av naturresurser.
De grupper som får stöd kan till exempel vara ursprungsfolk i Latinamerika och Sverige som hotas av gruvor, kustbefolkningar i Afrika som ser fiskevattnen tömmas av jättelika fiskebåtar från EU, människor som tvingas på flykt följd av klimatförändring eller grupper som kämpar mot fracking, kolbrytning och kärnkraftverk.
FoEI sprider kunskap om miljökampen världen över genom upprop, kampanjer, och den egna mediestationen Real World Radio. Nätverket gör också “solidarity missions” till platser där miljöaktiva förföljs och deras mänskliga rättigheter hotas av de som vill exploatera och skövla naturen.
FoEI mobiliserar nu inför klimattoppmötena i Lima 2014 och Paris 2015 där vi hoppas samla tiotusentals miljöaktiva från hela världen. En annan prioriterad fråga är de handels- och investeringsavtal som föreslår att storföretag kan stämma stater som inför nya lagar för miljö, djursskydd, hälsa eller fackliga rättigheter. Dessa avtal hotar både miljön, klimatet och demokratin, ett exempel på ett sådant avtal är handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP.
Nätverket har en tydlig systemkritisk målsättning, och anser att klimat- och miljökrisen inte kan löses inom ramen för dagens tillväxtorienterade och kortsiktiga spekulationsekonomi. I samverkan mellan de nationella grupperna pågår en omfattande diskussion om hur vi börjar bygga ett annat samhällssystem som sätter människor och långsiktig hållbarhet främst.
FoEI har projekt som miljöutbildning på gräsrotsnivå “Sustainability school”, en kampanj för lokalt ägd förnybar energi och ett nätverk för agroekologi som förenar skogsskydd med bland annat lokal matproduktion.
Vid mötet valdes organisationen Za Zemiata från Bulgarien in som fullvärdig medlem och de kan nu även använda namnet “Friends of the Earth Bulgaria
Mötet beslutade att avsluta samarbetet med Amici de la Terra från Italien. samtidigt som två associerade medlemmar valdes in Centar za životnu sredinu från Bosnien- Herzegovina och Socio-ecological Union från Ryssland.  Jordens Vänner har nu medlemmar från 74 länder i alla världsdelar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top