Rapport från två icke våldsaktioner på Cypern

Under utbildningen i icke-våldsaktioner på Cypern anordnades två aktioner. Den första mot tjuvjakt mot fåglar, den andra mot genmodifierade grödor (GMO). Andrea Söderblom Tay berättar om hur aktionerna arbetades fram och genomfördes. Artikeln publicerade först i Miljötidningen nr. 3 2014.
Efter att vi under kursens första dagar fått en introduktion till aktuella miljöproblem på Cypern och fått exempel på möjliga metoder att använda sig av i ickevåldsaktioner var det vid veckans mitt dags för oss deltagare att börja förbereda våra två egna aktioner, som skulle bli veckans höjdpunkt.
I mindre grupper arbetade vi fram förslag på möjliga aktioner, som hela gruppen sedan röstade om. De ämnen som valdes var tjuvjakt på fåglar, samt genmodifierade organismer (GMO). Vi delades sedan in i två arbetsgrupper, som jobbade vidare med varsitt ämne och utvecklade ett förslag till aktion som presenterades för hela gruppen.
Jag måste erkänna att det i det här läget kändes lite märkligt att förbereda aktioner kring ämnen som jag inte visste så mycket om och som jag i normala fall inte skulle ha valt att engagera mig i. Det var också en utmaning att i grupperna lyckas enas om upplägg och budskap, och planeringen var därför bitvis kaosartad. Men allteftersom tidpunkten för aktionerna närmade sig skärpte sig alla och jobbade fokuserat för att lösa alla praktiska frågor kring aktionerna. Det var en härlig känsla när vi väl hade nått till det stadiet och ett lugn infann sig i gruppen!
På fredagskvällen var det så dags för den första aktionen, som skulle uppmärksamma illegal fågeljakt. Helt klädda i svart, med fågelmasker i papp och vingar klippta av plastsäckar, begav vi oss till slottet i centrala Limassol.Mitt på ett torg, intill fikande turister och lokalbor, placerades ett dukat bord. Så tågade vi fåglar in på led, gick ett varv förbi de nyfikna åskådarna, placerade ut oss omkring bordet, och lade oss sedan ”döda” på marken. Strax därefter kom två andra deltagare, klädda som inför en romantisk dejt, och satte sig vid bordet och började ”äta”.
Fåglarnas roll var att ligga blickstilla på marken i tio minuter, så länge dejten varade. Det kändes förvånansvärt fridfullt att ligga där, ganska avslappnande faktiskt, även om det såklart gällde att lägga sig i en bra position för att lyckas låta bli att röra sig i tio minuter. Sedan reste vi oss tyst och tågade ut. När vi kommit utom synhåll från torget och kunde prata med varandra igen spred sig en euforisk känsla i hela gruppen. Vi klarade det! Och det lyckades så bra! Vi fick höra av de aktivister från Friends of the Earth Cyprus som delade ut flygblad till förbipasserande under aktionen att responsen hade varit mycket positiv och att folk till och med kom fram självmant och frågade efter information, något som alla som delat ut flygblad vet inte hör till vanligheterna.
Nästa dag var det dags för aktion nummer två, om märkning av GMO-produkter. Den här gången skulle vi stå på ett torg vid en livlig affärsgata i centrum, iklädda ögonbindlar och skyltar med texten ”What is in my food?”, och med jämna mellanrum under en minut peka mot en centralt placerad banderoll med budskapet ”Label GMOs”. Eftersom aktionen skulle genomföras i gassande sol, och eftersom vi inte skulle kunna se vad som hände runt oss, hade tre säkerhetsansvariga utsetts, som skulle gå omkring och se till att alla mådde bra och att inget hände.
Vi tränade igenom aktionen i förväg, men när vi väl stod där överraskades jag ändå av hur utsatt jag kände mig med förbundna ögon på öppen gata. Jag kunde skymta rörelser omkring mig, men inte se vad de andra deltagarna gjorde. De enda signaler vi fick kom från aktionsledarens visselpipa. Det var en stor trygghet att veta att det fanns en säkerhetsansvarig i närheten. Annars hade den här aktionen varit en ganska obehaglig upplevelse för mig del. När tio minuter gått, och vi fått signalen för att ta av ögonbindlarna, samlades vi omkring banderollen för att skrika slagord mot GMO, som avslutning.
Att delta i planering och genomförande av dessa två aktioner var en stärkande och inspirerande upplevelse. En viktig lärdom som jag tar med mig är vikten av noggrann planering och att alltid tänka på säkerheten, även vid fredliga aktioner som inte syftar till konfrontation. Detta för att alla deltagare ska känna sig trygga och vilja delta i fler aktioner i framtiden.
Text: Andrea Söderblom Tay
Foton: Petros Kameris

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top