Regeringen halvsvänger om överblivna utsläppsrätter

Den svenska regeringen tycks ha svängt i fråga om vilket öde de överblivna utsläppsrättigheterna ska få. Vid COP 17 i Durban sa miljöminister Lena Ek (c) att Sverige anser att överblivna utsläppsrätter ska strykas och inte kunna säljas vidare.
För Jordens Vänner och de flesta miljöorganisationer av betydelse  har det alltid varit en självklarhet att minskade utsläpp inte kan säljas vidare. När finansminister Anders Borg i början av 2011 öppnade för att sälja överskottet fick han därför utstå stark kritik av en samlad miljörörelse.
Enligt Ekot har Sverige har utsläppsrätter som motsvarar 44 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Att Sverige svängt betyder inte att övriga EU-länder kommer att följa efter. Lena Ek har inte heller sagt hur Sverige faktiskt ska förhålla sig till utsläppsrätterna om andra EU-länder insisterar på att de ska kunna säljas.
Storbritannien har tagit beslut att annullera sitt överskott.
Emil Schön

Miljötidningen på Twitter @Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top