Naturskyddsföreningen: "En tillbakagång"

Regeringens budget innebär en tillbakagång för miljöarbetet. Det menar Naturskyddsföreningen efter att ha tagit del av budgetpresentationen. 
Regeringen föreslår sammanlagda satsningar på 15 miljarder kronor 2012 och 17,3 miljarder 2013, uppger Ekot. På miljöområdet innebär budgeten dock en minskning. Naturskyddsföreningen som undersökt budgeten påpekar i ett pressmeddelande att flera viktiga miljösatsningar uteblir.
– Miljöbudgeten minskar med över en miljard de kommande åren. Det betyder att man skär i grunden för det offentliga miljöarbetet i Sverige och att miljöbudgeten åter hamnar under fem miljarder, en tillbakagång. Det känns så tråkigt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
Enligt Mikael Karlsson minskar stödet till sol- och vindenergi de kommande åren. Även anslagen för energieffektivisering, solceller och biogas minskar, eller förblir oförändrade. Stödet till solvärme försvinner helt. Anslaget för bevarande av biologisk mångfald skärs ned med en fjärdedel och de pengarna satsas i stället på havs- och vattenmiljön.
Miljösatsningarna inskränker sig till tidigare aviserade satsningarna på tågtrafiken och en supermiljöbilspremie.
– Regeringen talar om ansvar och framtid men det klingar oerhört ihåligt när man inte tycks se längre än näsan räcker. Alla inser att vi snabbt måste ställa om energi-, trafik- och bostadssektorn nu eftersom det kommer att orsaka höga kostnader för näringslivet och medborgarna när priserna på energi och bränsle successivt kommer att öka. Att då tala om ansvarsfull politik blir nästan patetiskt, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.
Emil Schön

Miljötidningen på Twitter: @miljotidningen

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top