Regeringens höstbudget för 2014 får kritik: För lite pengar till miljön

Igår presenterades regeringens nya höstbudget för 2014. Miljödepartementet kommer under nästa år att få cirka 5,5 miljarder kronor, en ökning på över en kvarts miljard kronor sedan 2013. För lite, menar kritiker till höstbudgeten.
 
 
 

 
Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot av miljö- och jordbruksutskottet menar att det saknas pengar i budgeten på flera viktiga områden. För utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård, saknas det cirka två miljarder kronor.
– Vi i vänsterpartiet har tidigare år lagt en alternativ budget vilken brukar hamna cirka två miljarder kronor över regeringens budgetförslag. Det kommer den att göra även i år då vi önskar en budget på sju miljarder kronor för utgiftsområde 20.
De områden som saknar tillräckligt med plats i budgeten är bland annat klimatanpassningen och biologiskt mångfald. Även marksanering är ett område som är mycket eftersatt, enligt Jens Holm.
Han säger att det finansieringsmässigt inte är svårt att hitta pengar till Vänsterpartiets ökning utav budgeten.
– Genom att ställa om transportsystemet, höja koldioxidskatten, införskaffa kilometerskatt, återinföra skatten på handelsgödsel och höja flygskatten hade regeringen fått in mer än de två miljarder kronor som saknas i budgeten. Bara genom skatten på handelsgödsel hade vi fått in 350 miljoner kronor som saknas i regeringens budget.
Jens Holm anser att det är viktigt att det inte tas pengar från den ordinarie budgeten. För klimatbeståndet vill han till exempel få pengar från EUs handel med utsläppsrätter. Det är också viktigt att investeringar sker på rätt ställen.
– Investera i kollektivtrafik och inte i nya motorvägar. Det gäller att göra hållbara investeringar i till exempel förnybar energi och inte rutinmässigt investera i stora oljebolag vilket regeringen tyvärr gör nu. Den stora utmaningen är att göra ekonomin hållbar. Tyvärr satsar regeringen på att överklassen och medelklassen ska få mer pengar i plånboken när vi borde växa i välfärden och i den gröna omställningen.
Rebecka Hallencreutz, styrelsemedlem i Jordens Vänner säger:
– Både forskning och det sunda förnuftet säger att de miljö-och klimatrelaterade problem vi står inför blir kraftigare och dyrare ju längre vi väntar med att ta itu med dem. Det krävs mycket mer än att öka anslaget till Miljödepartementet. Klimatförändringarna står utanför partipolitik och därför räcker det inte med kortsiktiga satsningar som i princip sträcker sig till nästa val.
Miljöorganisationen Greenpeace protesterar även de mot regeringens budget och säger att de har presenterat en klimatpolitik som inte räcker på långa vägar. För Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson visar budgeten på att regeringen inte tar klimatförändringen på allvar. Han anser att ökningen av budgeten är positiv, men att den fortfarande inte håller för de miljöutmaningar som nuvarande och kommande generationer står inför.
– Vi vill inte ha fler jobbskatteavdrag som gynnar hög- och medelinkomsttagarna och i slutändan leder till ännu en Thailandsresa eller en större bil. Ekonomin måste styras åt ett grönare håll, avslutar Jens Holm.
 
Text: Madeleine Sturelind
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

2 reaktioner på ”Regeringens höstbudget för 2014 får kritik: För lite pengar till miljön”

  1. Pingback: Regeringen höstbudget för 2014 får kritik: För lite pengar till miljön | Vänsterpartiet

  2. Pingback: Kritik till regeringen: Miljödepartementet får för lite pengar höstbudgeten för 2014 | Madeleines Studio

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top