Regler för företag, rättigheter för människor


De tio största multinationella företagen, däribland Exxon Mobil och Royal Dutch Shell, tjänar mer pengar än de 180 fattigaste länderna gör tillsammans. Men även om dessa företags inflytande sträcker sig över hela världen, uppvisar de en problematisk brist på ansvarstagande. Av den anledningen ansluter sig Jordens Vänner till Friends of the Earth Europes kampanj för att kämpa för internationellt bindande avtal för att ställa multinationella företag till svars för brott mot mänskliga rättigheter.
I juni 2014 antog FN:s flyktingorgan (UNHRC) en resolution med krav på internationellt bindande regler på multinationella företag vad gäller mänskliga rättigheter, av en opartisk mellanstatlig arbetsgrupp. Efter arbetsgruppens två sessioner 2015 och 2016 kommer UNHCR nästa torsdag (9 mars 2017) ta nästa steg för att skapa ett FN-fördrag om multinationella företag och mänskliga rättigheter.
I detta skede är engagemanget från FN:s medlemsstater i fördragsprocessen betydelsefullt för att säkerställa att ett effektivt instrument för hur företag uppfyller mänskliga rättigheter utvecklas. Av den anledningen kommer vi att fortsätta sätta press på vår regering för att stötta denna viktiga process i Geneve.

Scroll to Top