Remissvar – ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9,2006:12, 2008:4, 2009:2, 2009:11 och 2010:16) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter (omtryck)
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ändring av föreskriftema om miljörapport. Förslaget föranleds främst av att Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), det s.k. industriutsläppsdirektivet, ska tillämpas fr.o.m. den 7 januari 2013. Direktivet irmebär bl.a. ett utökat krav på medlemsstatemas rapportering till kommissionen.
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på föreskriftsförslaget och konsekvensutredningen senast den 16 november 2012.
Förslag till ändring Konsekvensutredning Naturvårdsverkets författningssamling 2010-16 Naturvårdsverkets författningssamling 2006-9 Bilaga 1 till kons utr
Har du synpunkter – kontakta remissansvarig Anna Danielsson på anna.danielsson@jordensvanner.se alternativt 031 12 80 42

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top