Remissvar Nattågstrafik efter 2018

Jordens Vänner har bland flera andra lämnat in svar på remissen kring Trafikverkets inriktningsunderlag (N2015/4305/TIF). Här nedan kan du läsa svaret i sin helhet!
Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the Earth International vill avge följande remissvar.
Vi vill tacka för en omfattande och väl genomförd studie om den framtida Nattågstrafiken mellan Göteborg/Stockholm och Övre Norrland Trafiken är ett av våra största miljöproblem, bil och flyg släpper ut stora mängder koldioxid. Överenskommelsen i Paris om att begränsa den globala uppvärmningen till betydligt under 2 grader kräver en omställning av trafiksystemet i Sverige och Världen. Det är därför med stor glädje vi kan konstatera att resandet med nattågen har ökat med 100 000 resenärer under 2015. Detta trots många förseningar och brister på tågen, t ex när det gäller uppkoppling mot internet. Nattågen är en fantastisk resurs med möjligheter att nå alla olika delar av vårt land inom ett dygn utan att ta flyget. Som utredningen visar når dessa tåg en lång rad destinationer som flyget inte gör.
De kriterier som Rikstrafiken tog fram och Trafikverket nu arbetar efter missgynnar nattågen, då de bygger på att man ska komma fram och tillbaka till huvudstaden över dagen. Det är i själva verket väldigt intressant både ur miljö – och tillgänglighetssynpunkt att kunna resa på natten när man ska jobba på en annan ort nästa dag. Eller att åka flyg en väg och tåg tillbaka. Utredningen visar på en rad satsningar som kommer att förbättra möjligheterna till en utvecklad nattågstrafik, t ex upprustningen av banan Boden- Vännäs, mötesplatser på Malmbanan, nya resecentra och dubbelspår Uppsala-Gävle. Utredningen visar också på flera nya möjligheter som persontrafik på den nyligen elektrifierade banan Boden-Haparanda/Torneå, och planerad upprustningar av vagnar.
Det är i detta sammanhang alltför defensivt att tala om ett eller två nattåg per dygn till övre Norrland. I själva verket behövs minst två nattåg i vardera riktningen samt extra tåg under högsäsong. Detta alternativ bör utredas vidare. Redan idag är det ofta helt fullt på nattågen under högsäsong och även fredagar och söndagar. En utmaning är det stora intresset från internationella resenärer att åka nattåg till övre Norrland. Antalet utländska besökare som reste med tåg i Sverige ökade med 100 000 förra året samtidigt som deras resor med flyg minskade. De tyska turisternas övernattningar i Norrbotten har ökat med 50 % sedan 2008. Detta sker trots att det är mycket svårt att boka svenska nattåg från andra länder och att nästan ingen marknadsföring av dessa tåg skett i Central-, Syd- eller Västeuropa. Här finns en stor outnyttjad potential.
Tankarna om att endast ha ett nattåg i varje riktning bör omedelbart avskrivas. Denna lösning skulle innebära att många resenärer skulle vägras plats många dagar under året, och vara ett hinder för turism, besöksresor och klimatvänligt resande. Många orter skulle mista avgångar på rimliga tider, två exempel är föreslagen ankomst till Gävle 5. 25 (väckning före fem på morgonen!), och ankomst Göteborg 11.30 (då har redan en stor del av dagen gått).Det som hindrar många från att ta nattåget är oron för att inte komma fram i tid. I verkligheten kommer de flesta tåg i tid, detta bör marknadsföras tydligare. Men förändrade prioriteringar måste också göras. Det är inte rimligt att ett nattåg som blivit sent på en station skall komma sist i varje prioritering därefter. Då det endast handlar om enstaka tåg per dygn måste de kunna få företräde vid förseningar.
Om tåg missar anslutande buss t ex till Västerbottens inland, Haparanda och så vidare anser vi att ersättningsbuss skall sättas in. Det är inte heller rimligt att nattågen helt skall prioriteras bort för ankomst till Stockholm mellan kl. 7.15 -9. Det går ett tjugotal pendeltåg på morgonen så ett! tåg från övre Norrland måste kunna få plats. Diskriminera inte resenärer från hela Norrland (nära 1 miljon invånare) på detta sätt! Redan nu sparar nattågen in minst 3, 5 miljoner ton koldioxid enligt utredningen, och betydligt mer är möjligt. Resenärsundersökningen pekar tydligt på ett stort miljöintresse och om bara tryggheten att komma fram i tid blir bättre kan resandet komma att öka kraftigt. Det borde vara realistiskt att få de 200 000 nya resenärer som skulle göra trafiken oberoende av statligt stöd på sikt.
Det är positivt att Trafikverket satsat på nya restaurangvagnar, tydlig information om bäddning, utrop på engelska, samverkan med turistnäringen och att hålla stationer öppna. Många resenärer vill ta med cykel och skidor på tåget. Detta måste kunna ordnas. Ytterligare en sak som bör utredas är att återinföra biltåg. Den som skall turista i övre Norrland kan behöva bil och systemet med lätt tillgängliga hyrbilar kan lätt byggas ut. Men för den som önskar ta med sin egen bil är en vagn för att ta med fordonet en lösning som fungerar bra på kontinenten. Varför ska turister tvingas köra 24-36 timmar eller mer från Tyskland och Frankrike för att nå vår fina natur, norrsken, midnattssol och andra attraktioner när man kan komma fram utvilad och sätta sig i bilen för vidare äventyr?
Här är några förslag från Jordens Vänner inför upphandlingen:
* Behåll båda nattågen, undersök möjligheten att komplettera med ett tredje tåg under högsäsong.
* Investera i fungerande Internet på tågen. Det finns ingen ursäkt att vänta med detta. En möjlighet är att börja med bra uppkoppling i en extra vagn där resenärer kan sitta innan de går och lägger sig.
* Resenärer idag kräver möjlighet att ladda mobiler, ser till att uttag finns vid varje bädd i sovvagnarna.
* Lyssna på resenärernas önskemål, t ex det om låsbara skåp på tåget. Idag har många sin dator med och kan känna sig osäker att lämna den i kupéer med fem andra resenärer.
* Matstandarden bör uppgraderas enligt önskemål. Under högsäsong är det ofta väldigt långa köer till restaurangvagnen, då kan den kompletteras med ambulerande försäljning av fika och smörgåsar.
* Samordna trafiken bättre med andra operatörer så att det går att byta till pendeltåg mot t ex Tierp, Lycksele, Vännäsby, Ånge, Bollnäs, Ockelbo men även nya tänkbara destinationer som Kalix, Haparanda, Skellefteå och Piteå.
* Utveckla möjligheten att ta med cykel på tåg sommartid och bättre utrymmen för skidor vintertid,
* Påbörja arbetet med nya vagnar till nattågen. De upprustningar som planeras är bra men att räkna med att vagnarna ska vara kvar till 2028 är inte seriöst. Det behövs en ny generation nattåg inom några år. Utredningen talar om fina vagnar i USA, Skottland och Finland – detta måste undersökas ytterligare.
* Det är en bra idé med vilstolar i sittkupéerna som kan vara mer fällbara än dagens stolar.
* Utred biltåg där man kan ta med bilen på tågresan genom Sverige.
* Operatörernas önskemål om längre anbudstider är rimlig för att motivera större investeringar
För Jordens Vänner,
Andrea Söderblom-Tay, ordförande,
Lars Igeland, Trafikutskottet

Scroll to Top