RET i stället för ROT och RUT – uttalande

Uttalande vid Jordens Vänners årsmöte i Gävle, 15 april 2012
Jordens Vänner kräver en satsning på jobbskapande innovationer som gör Sverige rustat för framtiden. Pengarna finns i de medel som går till ROT och RUT. Samma medel skulle göra mer nytta för Sveriges industri och naturbruk genom att gå till resurser för ekologiska tjänster, RET. Genom att satsa på både ekologiskt byggande och omställning av energi, jordbruk och skogsbruk till mer hållbara metoder ökar marknaden för de produkter och tjänster som behövs för att ställa om. Det öppnar för det som hände i Danmark när landet blev världsledande i export av vindkraftverk.

Fokuserade miljösatsningar på produkter och tjänster som behövs i många länder och har långsiktiga syften är till nytta för många. Ägare av bostäder, företag som kan sälja det som behövs, vi som lever nu och framtida generationer har behov av lyft i ekonomiska branscher och att minska sårbarheten. I en tid med klimathot, ökade oljepriser och växande klyftor mellan olika landsändar och grupper i samhället behövs en politik som främjar en omställning med en jämlik fördelning av nyttan.
Danmark satsar på omställning först av energiproduktionen och sedan också jordbruket för att minska klimatskadliga utsläpp med sammantaget 40 procent. I Tyskland sker en storsatsning på förnyelsebar energi och omställning av miljonprogrammets bostäder. Sverige var en gång världsledande när det gällde att satsa på miljön med framsynt lagstiftning och att ta initiativ till den första FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972. Genom satsning på lokalt Agenda 21 arbete i alla kommuner och skatt på utsläpp fortsatte Sverige föra en framgångsrik miljöpolitik.
Men inför FN-konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012 är det allt klarare att Sverige hamnat på efterkälken. Utsläppen ökar nu i högre takt än BNP ökar. Intresset för att stödja Agenda 21 har falnat. På område efter område inom miljöpolitiken har nu andra länder gått ikapp och kommit om trots att Sverige har bättre förutsättningar än de flesta länder.
Resurser för ekologiska tjänster reformerar hela Sverige
Sverige behöver förnyelse och inte den reformtrötthet som regeringen nu uppvisar. Den politik som förs har ensidigt gynnat de som äger sin bostad i områden där priserna ökar, har råd med hushållstjänster och går på krogen. Storstäderna har gynnats på landsbygdens bekostnad och alla får subventionera de rikas konsumtion. Samma medel som går till ROT och RUT kan genom att satsas på en RET reform leda till ett lyft för alla i hela Sverige.
Hälften av dagens subventioner för byggande, tjänster i hemmet och restaurangbesök kan med en RET reform gå till klimatomställning av våra bostäder. Detta på ett sätt som gynnar alla genom att både de som bor i hyresrätter och de som äger sina villor eller bostadsrätter kan dra nytta av medlen och att de går till långsiktigt viktig ombyggnation och klimatanpassning vid nybyggnationer.
Den andra hälften kan gå till omställning av jordbruket till att ge miljötjänster och av skogsbruket till hållbara metoder som kontinuitetsskogsbruk. EU satsar 23 procent av jordbruksstödet på miljötjänster vilket kan öka i framtiden, medel som kommer från svenska och andras skattepengar men som bara kan utnyttjas fullt ut om det finns politisk vilja i Sverige att ta vara på denna möjlighet.
En RET reform ger ett lyft åt hela Sverige i allas intresse. Byggfacket, Jordens Vänner och organisationen Frie bönder har med andra visat vägen i Danmark och tagit fram en omställningsplan för byggande och naturbruk som ger 100 000 nya jobb. Vi uppmanar partier och folkrörelser i Sverige att följa det danska exemplet och genom politiska innovationer och samarbete skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top