Svenska Greenwashpriset 2016

Svenska Greenwashpriset delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket till företag, organisationer och makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation. Läs mer om greenwash här.
Svenska Greenwashpriset 2016 vanns av Miljöpartiets partistyrelse. Läs mer om slutkandidaterna här:

Ekobyggmässan. På ett rekordslarvigt sätt slänger sig Ekobyggmässan med orden ”grönt byggande”, ”hållbar stadsutveckling” och ”cirkulär ekonomi” för att tvätta  en lång rad varumärken gröna. Bland huvudsponsorerna, som Ekobyggmässan skyltar duktigt med, återfinns Vattenfall, Tarkett samt inte minst kemijättarnas branschförening för polyuretan, PUR-gruppen. Det är i grunden bra att skapa arenor där makthavare, företag och intresserade personer kan dela erfarenheter om hur en bransch kan bli mer hållbar. Dock riskerar Ekobyggmässan att göra mer skada än nytta med sin ansvarslösa brist på urskillning. Miljöpartiets partistyrelse. Inför riksdagsvalet 2014 lovade Miljöpartiet att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.
Stockholmshem. EU-projektet GrowSmarter i Årsta marknadsförs som ett antal miljötekniska lösningar för smarta städer. Prestigeprojektet klubbades igenom helt utan möjlighet till inflytande från hyresgäster och innebär t ex i kvarteret Valla torg i Årsta hyreshöjningar upp till 35-42 %*, ofrivillig evakuering i 15 månader samt magasinering av bohag under tiden. Detta i ett socioekonomiskt utsatt område där t ex 47 % är pensionärer. GrowSmarter-projektet saknar helt ett perspektiv av social hållbarhet, och är en i raden av ”renovräkningar” som stora hyresvärdar lanserat de senaste åren. Kraftiga hyreshöjningar tvingas igenom i områden med många låginkomsttagare, med renoveringar och/eller miljösatsningar som ursäkt. Vi efterlyser mer demokratiska sätt att finansiera miljöexperiment än att låta låginkomsttagare stå för hela notan. Volkswagen Sverige. Under hösten 2015 rullades en global skandal upp med biljätten Volkswagen i huvudrollen. Dieselbilar visade sig ha en snillrik mjukvara installerad, som känner av om bilen är ”utsatt” för ett utsläppstest. Om så är fallet, stängs en rad funktioner med utsläppspåverkan av för att sedan slås på igen när bilen körs som vanligt. Innan dess hade dieselbilarna varit ett av Volkswagens flaggskepp inom miljörelaterad marknadsföring. Volkswagen Sverige nomineras som den svenska grenen av en av världens mäktigaste företagssfärer. I januari i år kom ett pressmeddelande om att 2015 var Volkswagen Sveriges bästa år någonsin sett till försäljningen.**

Kontakt
För tekniska frågor kring omröstningen eller om du vill rösta på annat sätt än genom denna sida, mejla till greenwashpriset(a)jordensvanner.se eller ring till Jordens Vänner på 031-12 18 08.
* I den ursprungliga nomineringstexten angavs att hyreshöjningarna blir upp till 64 %. Denna siffra kom från Stockholmshem själv under ett informationsmöte med hyresgäster. Sedan dess har den beräknade siffran sänkts, och vi har därför justerat påståendet om hyreshöjningarna. Stockholmshem anger nu 35 % medan ordförande för hyresgästernas förhandlingsdelegation, Jone Källsäter, anger 38-42 %. (Läs mer)
** Den ursprungliga nomineringstexten innehöll också följande formulering: ”Volkswagen Sveriges hantering av skandalen var att göra sig otillgängliga och inte ge några svar.” Denna mening har tagit bort efter klargörande från Volkswagen Sverige. (Läs mer)

Scroll to Top