Rösta: Svenska greenwashpriset 2013!

Nu går det att rösta på de nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015
Röstningen är avslutad! Tack till alla ni som röstade på Svenska Greenwashpriset 2013
2013 års Svenska Greenwashpris gick till…  AP-Fonderna Priset delades ut under högtidliga former i Almedalen den 3 juli. Nomineringen löd:
AP-fonderna investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa
De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.
Läs mer om AP-fondernas brister när det gäller hänsyn till miljö och etik  och i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet
Läs om Jordens Vänners, Kristna Fredsrörelsens, FIAN:s och LAG:S aktion för etiska pensioner 17 april 2013
 
Övriga nominerade var:
Stockholms stad som eldar med kol och bygger Förbifart  
Stockholms Stad har satt ett ambitiöst mål för att minska sina växthusgasutsläpp till 2015. För att nå detta mål krävs att Fortums koleldande kraftvärmeverk i Värtahamnen minskar sin koleldning. Fortum, där Stockholms stad är samägare, har däremot dragit tillbaka sina planer på att denna minskning kan genomföras innan 2015. För att Stockholms Stad ska nå målet måste även stora insatser inom transportsektorn ske, något som inte är förenligt med planerna på att bygga Förbifarten.
Mer om Stockholms Stad läser du här
 
Fortum Värme sänder ut olivgrönskande budskap men insatsen är liten
Fortum Värme beskriver hur Stockholms fjärrvärme består till stor del av förnybar och återvunnen energi trots att bolagets koleldande kraftvärmeverk, KVV6, ligger i Stockholm. På reklamskyltarna syns olivkvistar och olivkärnor med texten ”Ännu fler olivkärnor blir el och fjärrvärme”. Inblandningen av biobränsle i form av olivkärnor är dock endast ca 4 % av bränslet i KVV6. Från början var det meningen att satsningen av biobränsle skulle minska de fossila bränslena till 50 % till och med 2015 men det målet har nu reducerats. Missvisande skyltar och reducerade mål stämmer inte överens med deras mål om ett klimatneutralt Stockholm.
Läs mer om Fortum Värme här
 
ICA lovar närproducerat men kör med importvaror i egna märken
ICA hävdar att de vill ta sitt ansvar för miljö och samhälle, bland annat genom att främja närproducerat. Genom att sälja närproducerade varor hävdar Ica att de erbjuder mångfald, stödjer småskalig produktion och lokala jobb. De stödjer dock inte småskalig produktion eller lokala producenter när de köper in varor till sitt eget varumärke. I sitt eget sortiment har Ica valt att importera exempelvis grädde från Österrike och låter denna konkurrera med de lokala alternativen något som knappast främjar de närproducerade produkterna.
Läs mer om ICAs egna varor och handlaren som bojkottade grädden

32 reaktioner på ”Rösta: Svenska greenwashpriset 2013!”

 1. Det var frestande att nominera MP Göteborg som driver igenom en trängselskatt som är med och finansierar vad som förmodligen blir den största biltrafikgeneratorn i stadens historia, Marieholmstunneln. Snacka om att skjuta sig i foten…

 2. Marieholmstunneln var moderaternas krav för att gå med på trängselskatten, som ska finansiera brutalstora satsningar på kollektivtrafiken, bl a västlänken. En bred politisk enighet var nödvändig för att kunna genomföra detta. Samma moderater tänker nu rösta ja till folkomröstning om trängselskatten (som för övrigt minskat biltrafiken i Göteborg med 20%). Tycker du verkligen att du riktar knivseggen åt rätt håll?

 3. Pingback: Vi Mänskor | Rösta på Svenska Greenwashpriset 2013

 4. Hej!
  Ni har valt att nominera det energibolag som förmodligen satsar mest i Sverige just nu för att minska utsläppen av växthusgaser.
  Känner ni till våra planer öht? Mer verkstad än så här är väl svårt att få?
  Andelen förnybar eller återvunnen energi i fjärrvärmenätet i Stockholm är 87 %. Detta gör oss redan nu till en av de mest utsläppssnåla och förnybara värmeproducenterna i EU. Men vi är inte nöjda.
  Just nu pågår omfattande intensivt byggarbete för att höja andelen fossilfri produktion ytterligare. Vi bygger bränslesystem för biomassa som ersättning för kolet, och vi bygger Sveriges största kraftvärmeverk för biobränsle, totalt investeras just nu nära 4,6 miljarder, i Värtan. För info se:
  http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/vara-projekt/biobransle-i-vartan/pages/default.aspx
  Vi har inte övergett vårt etappmål att halvera kolanvändningen, men vi är inte säkra på att vi når målet redan till 2015 som vi trodde tidigare pga tekniska problem. Kanske blir det 40-45 % minskning istället för 50 % i denna omgång. Arbetet pågår hela tiden.
  Med vänliga (och förvånade) hälsningar
  Ulf Wikström
  Hållbarhetschef på AB Fortum Värme

 5. Hej Fortum-Ulf!
  Utsläppen av växthusgaser måste ner till noll NU. Även i Stockholm. Men mer än hälften av kolanvändningen finns alltså kvar även efter 2015? Det är knappast hållbart, vilken definition man än väljer.
  Med en ökad total produktion kan procentsatsen förnybart öka utan att den absoluta produktionen av fulenergi (kol) minskar. Ni kan alltså fortsätta som förut och hävda att det blivit bättre. Men det har inte blivit bättre. När Värtaverket är helt fossilfritt är målet nått, men inte innan dess.
  Hälsningar från olivlunden,
  Micke

 6. Hej Ulf!
  I er miljörapport står det att tillförd kolenergi år 2011 var 1751 GWh. Enligt Stockholms stads miljöbarometer användes 8452 GWh till uppvärmning. Jag får det till att kolet står för i grova drag 20%. Var får du 87% förnybart ifrån?
  På länken du hänvisar till står det att inblandningen av olivkärnor är 4% och att ni år 2013 har byggt en ny bränslehantering som kan klara upp till 20% inblandning. Var har du för underlag till stöd för att det kan bli 40-45% inblandning år 2015? Vad hade ni för undrlag till siffran 50% som ni gjorde stor miljöreklamkampanj av?
  I era miljörapporter står det hur mycket kol ni bränner. Den mängden har inte misnkat med åren eftersom ni expanderar produktionen i befintliga anläggningar och samtidigt bygger nya. Förväntas behovet av fjärrvärme i Stockholm öka så att det behövs ett helt nytt (sveriges största) värmeverk?
  När planerna på det nya kraftvärmeverket presenterades leddes många att tro att det nya verket ska ersätta kolkraftverket. Stämmer det? När ska ni presentera planer på avveckling av KVV6?

 7. Tog Stockholms stad – tänkte att de kanske kan påverkas lite av den negativa publiciteten. Fast kanske Ica hade kunnat påverkas mer… Nåväl. Alla var dåliga. 🙂

 8. Ja, Linnea, för att med hjälpa av en skatt vars enda juridiska existensberättigande är att minska biltätheten i ett område delfinansiera Marieholmstunneln (bland annat, men ändå) som kommer att vara ett av de mest biltrafikgenererande projekten i Göteborgs historia är verkligen att framställa miljöförstörande åtgärder som miljövänliga.
  På kort sikt har trängselskatten kanske en god effekt, men det kommer inte att dröja många år efter att Marieholmstunneln byggts innan vägnätet i och kring centrala Göteborg är fullbelastat igen, fast då med väsentligt högre kapacitet än idag.

 9. Pingback: En liten miss av Greenwash-prisets jury « Eko-bloggen

 10. ICA utan tvekan. De lurar ju ett oräkneligt antal förtröstansfulla människor varenda dag. Alla måste köpa mat, man borde verkligen kunna lita på sin handlare!
  Å andra sidan, ICA:s lurendrejeri-affärer har nog fått upp väldigt många ögon för att vi måste vara medvetna och uppmärksamma på vad vi köper, så de kanske borde få pluspoäng istället 🙂

 11. Fortum bidrar genom sin höga prisbild till att hindra fjärrvärmens spridning och det är en av många anledningar till att de är ett hot mot miljön.
  2 exempel på detta:
  Fortum grävde för några år sedan genom västerort för att koppla ihop sitt system, i den processen lovade man att erbjuda alla kapilärgator möjlighet att anslutas men det drogs tillbaka efter lågt intresse. Jag tror att alla som fick “erbjudandet” kan hålla med om att det låga intresset berodde på ett högt anslutningspris och en usel innförsäljning.
  I innerstaden är stora fastighetsägare oroade på högsta nivå över inlåsningen i fortums nät och prisibild och man har diskuterat ett parallellt nät, något som tyvärr är ekonomiskt orimligt vilket fortum väl vet.
  Fortum vore en värdig vinnare av det här priset. (eller egentligen de politiker som sålde av stockholm energi till underpris)

 12. Stockholms stad. Man pratar cykel och samtidigt så ser budgeten i området som helhet ut så att ca 100 Mdr kommer att läggas på trafik, huvudsakligen biltrafik, de närmaste åren och kanske 1 Miljard på cykelsatsningar, dvs i bästa fall 1% men förmodligen mindre i slutändan eftersom de stora infraprojekten med all säkerhet blir dyrare än tänkt.

 13. Stockholm! För den uppenbara skenheligheten och diskrepansen mellan hur man vill utmåla sig och vad man gör!
  När Stockholm utmämndes till miljöhuvudstad var kommunpolitikerna snabba att ta åt sig äran. När man granskade motiverigarna till priset framstod dock at det inte tilldelats p g a politiskt genomdrivna åtgärder, snarare trots.
  Delägarskapet i Värtaverket är dessutom bara toppen på isberget. Staden gör i princip inget för att reducera sina fastigheters energianvändning, bortsett från en handfull skådeprojekt.

 14. karin sandqvist

  Förbifarten i Stockholm, absolut! Detta är en jätteinvestering i en koldioxidutsläppande framtid. Kommer kankse att stå klar just när bilismen måste strypas av olika skäl.

 15. Karin – säger inte att förbifart är rätt eller fel men det är inte bilismen som ska begränsas, det år användningen av fossila bränslen. Jag kör själv elbil med gott samvete, jag är för lat för att cykla. Bara för att man är miljövän betyder det inte att man är en idrottsperson eller en friluftsmänniska som gillar att cykla.
  Så förbifart vet ej, kommunaltrafik ja, elbil ja. 🙂

 16. Ja det är verkligen många man vill rösta på. Kanske ICA för att jag tror att de skulle bry sig och påverka konsumenterna. Samtidigt är det frestande att rösta på Stockhoms stad.

 17. Pingback: Rösta på vem som ska få Svenska greenwashpriset 2013! | Lisas miljöblogg

 18. Pingback: Ekoinfo! Rösta på Svenska Greenwash priset 2013 | 365 eko

 19. AP-fonderna. Stockholm måste ta hänsyn till vår verklighet i konsumtionssamhället. Fortum och ICA är konkurrensutsatta och har vinstkrav på sig. AP däremot kan utgöra skillnad genom att investera långsiktigt och hållbart precis som ett pensionssparande ska vara. Förresten ska man ju jobba tills man är 75 och sedan kanske man i bästa fall får något som kallas pension.
  Vore roligt om man då har bidragit till en bättre värld.

 20. Tråkigt att det är pengar som räknas mest. AP-fonderna borde handla föredömligt! Om det tillfälligt sänker värdet att satta på sol och vind, borde värdeminskning inte vara ett hinder, det kommer ju snabbt att löna sig igen. Jag röstade på dem.
  Vattenfall kunde ju varit en bra kandidat, som de ljuger på hemsidan om den “förträffliga” kärnkraften är företaget en skam för vårt land. 16 miljarder för att projektera en ny reaktor! makalöst.
  Vi kan ju ta med dem nästa år, om vi fortfarande finns då.

 21. Varför inför man inte trådbussar som som vi hade under kriget när vi vaken hade bensin eller disel de ä qabsolut det mest moljövänliga transportmedel som man kan ha i städerna, lätta att ändra linjesträckning inga skenor nergrävda i gatorn tysta inga utsläpp trådarna hängde i luften ortoligt att man har glömt bort detta eminenta trensportmedel.

 22. Pingback: Dags att rösta – Svenska greenwashpriset 2013 | Refined Design Sweden – Communicate Emotions

 23. Jag tänkte att det är mest bråttom att avstyra bygge av förbifart, och att vi kanske kan nominera ap-fonderna nästa år igen om de inte vinner i år. Vad beträffar ICA så kanske vi kan jobba med det när vi går och handlar, var och varannan vecka?

 24. Stockholms stad känns givet. Förbifarten och dess finansiering med trängselavgifterna i 40 år! Sveriges största och mest klimatvidriga projekt , till skada för gröna kilar, flera naturreservat, Natura 2000 områden och världsarv. En mycket samhällsstrukturerande felsatsning. Stockholms stad har den 10 juni antagit 12 detaljplaner. ALLA som bryr sig bör hjälpa till och skicka in överklaganden innan kl 24:00 den 9 juli.

 25. Med tanke på kostnaderna för Förbifarten – bortåt 60 miljarder kronor med räntor – för att bygga fast oss i massbilismen så blev det Stockholms stad. Med AP-fonderna tätt därefter.

 26. Pingback: PRESSMEDDELANDE: Greenwashpriset – ett omen för det som komma skall? « Jordens Vänner

 27. Dan:
  Moderna trådbussar kan dessutom köra vissa sträckor utan tråd, eftersom de i praktiken är elbussar numera.
  Mer trådbuss, tycker jag. Däremot får man inte glömma att spårbunden trafik generellt har större kapacitet. Även en spårvagn, som är sämst bland spårbundna i det avseendet, tar ju generellt sett dubbelt så många passagerare som en buss.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top