Nominerade Svenska Greenwashpriset 2014

Nu går det att rösta på de nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015
Greenwashpris 2014 gick till Trafikverket och Förbifart Stockholm. Med följande nomineringstext, “trots att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet uppger Trafikverket det motsatta på sin hemsida, därför nominerades Trafikverket och Förbifart Stockholm till Svenska Greenwashpriset 2014.”
Övriga nominerade till Svenska Greenwashpriset
Cloetta*, Santa Maria och Findus nominerades till det svenska Greenwashpriset 2014 eftersom dessa företag använder sig av RSPOs certifiering för att stödja sitt användande av hållbar palmoljeproduktion trots att det inte finns något stöd för att RSPO certifierad palmolja faktiskt är hållbart producerad.
*Cloetta har nu blivit struken för att de har erkänt att deras palmolja inte är hållbar. 

EU och EU-kommissionen, då EU länderna inte lever upp till sina löften om att verka för att begränsa temperaturökningen till 2 C genom otillräckliga satsningar och ignorans av klimatforskningen nominerades EU och Europeiska-kommissionen till 2014 års Svenska Greenwashpris.
Vattenfall nominerades till 2014 års Greenwashpris därför att bolaget driver kolkraftsanläggningar och planerar att satsa ytterligare på kolkraft och konsekvent minskar sina planerade vindkraftssatsningar, vilket också ökar de redan stora utsläppen betydligt. Detta samtidigt som bolaget uppger sig sträva efter att leverera en hållbar produktion och distribution av energi, samt vara ledande i energiövergången som bidrar till ett minskat utsläpp av koldioxid.
Ängelholms kommun nomineras till Svenska Greenwashpriset 2014 då kommunen ansöker om att bli ekokommun samtidigt som den verkar för vägprojekt i naturområden.

Vad innebär Greenwash?
Det allt större miljöengagemanget i samhället leder till ett allt större behov hos företag och organisationer att framstå som ansvarsfull och klimatvänlig. För många företag och organisationer innebär det att de ställer om sin verksamhet och minskar sin miljöpåverkan. Fast det finns även företag som använder marknadsföring för att framstå som ansvarsfulla för miljön och klimatvänliga, utan att vara det, denna typ av marknadsföringsstrategi har fått ett eget namn, ”greenwash”.
Den massiva marknadsföringen gör det även svårt att navigera bland mängden av budskap, påståenden och märkningar om vad som är miljövänligt. För att uppmärksamma och informera om greenwash delar Jordens Vänner ut det årliga Svenska Greenwashpriset under Almedalsveckan. Våra klimatinformatörer håller även workshops om greenwash.

3 reaktioner på ”Nominerade Svenska Greenwashpriset 2014”

  1. Svar till Niclas Evaldsson:
    Det är något som inte stämmer med er, Jordens Vänner, och ert arbete kring Greenwashing i allmänhet och er nomineringsprocess kring Greenwashpriset i synnerhet. Bostadsbolaget i Göteborg har blivit nominerade 2014, det kan bevisas – varför redovisar ni inte det? Är inte öppenhet och transparens viktigt när man nominerar någon för ett anti-miljöpris? Vilka ingår i er interna jury? Vilka är deras kriterier? Ni tar emot statsbidrag från Konsumentverket för att informera och vägleda allmänheten kring sk Greenwashing. Men ni vägrar att rikta kritik mot vissa företag, trots att det redan finns belagd korruption. Hur kommer det sig? Kan det vara så att era jurymedlemmar, och de som sitter i era ‘utskott’ mm. i verkligheten sitter på dubbla stolar, ungefär som rötäggen i Muteborg? Ni kanske erhåller ‘sponsorpengar’?
    Öppenhet och transparens kring en nomineringsprocess är fundamentet för att man skall vilja fästa någon tilltro till ett Greenwashpris. Det förtroendet har ni inte hos mig längre. Jag har reagerat som skattebetalare att ni tar emot statsbidrag och sedan är uppenbart partiska i er hållning kring att vilja föra opinion mot företag och bolag som redan är fällda för lagbrott kring miljö-och grundlagar. Det är något unket som stinker lång väg när en sk miljöorganisation väljer samma metod som vissa företag som bryter mot miljöbalken och grundlagarna kring offentlighet och yttrandefrihet. Jag tror ni kan komma att mista era framtida statsbidrag. Den frågan är jag än mer villig att föra vidare nu när jag ser hur ni försöker mörklägga nomineringsprocessen.
    Se upp så ni inte själva får motta ett skampris i framtiden – det finns en uppenbar risk för det.

  2. Pingback: Svenska Grenwashpriset 2017! - Jordens Vänner

  3. Pingback: Nominera till Svenska Greenwashpriset - Action Square

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top