Run for your lives

Artikeln publicerades först i Miljötidningen nr 3 2015.
Run for your life är ett 4 000 km långt stafettlopp med COP21 i Paris som slutmål. Tanken är att ge en abstrakt fråga mänskliga ansikten och att springa mot en förändring. Miljötidningen har träffat tre av löparna i loppet.
Run for your life är en konstnärlig reaktion på COP21-mötet i Paris i december i år. Det kan vara ett av det viktigaste möten som någonsin hållits, men frågan är om det ändå får den uppmärksamhet det förtjänar? För att använda sin profession och sätta fokus på mötet, har Riksteatern i samarbete med Jordens Vänner, Push och Världsnaturfonden startat ett 4 000 km långt stafettlopp. Stafetten, som har döpts till Run for your life, består av 1 000 personer som ska springa 4 km var, dygnet runt. Loppet går från Kiruna till Paris, ska ta 21 dagar, och allt filmas och streamas live under tiden. Fem huvudstäder och 100 tätorter passeras på vägen. Deltagarna har vitt skiftande åldrar och yrken, samt har så långt det går en lokal koppling till de områden de springer igenom. Lokala arrangemang som seminarier, cykeldemonstrationer, fackeltåg och flash mobs kommer också att ordnas i samband med loppet. Tanken med loppet är att sätta ansikten och personliga berättelser i samband med en abstrakt fråga – och att på detta sätt väcka opinion som förhoppningsvis leder till ett bättre resultat av COP21 än vad som varit fallet vid tidigare möten.
 
Elin Ströberg
Vem är du och varför springer du?
Jag bor i Stockholm med min sambo och två barn, 4,5 år respektive 5 månader gamla. Jag är även kassör i Jordens Vänners styrelse. Jag har som många andra drabbats av ”klimatskräcken” och funderar mycket på vad mitt arv till mina barn blir. Vi har alla ett solidariskt ansvar att förvalta den här planeten för framtida generationer. Det krävs stora politiska förändringar för att klara tvågradersmålet, och nu måste världens politiker ta det på allvar.
Varför är RFYL viktigt?
Genom RFYL hjälps många människor åt att skapa uppmärksamhet kring COP21. Vi springer alla för våra liv, och vi visar att på alla dessa platser finns så många människor som tar klimatfrågan på allvar. Det finns en fin symbolik i det. Det knyter även samman det lokala engagemanget med det globala.
Vad hoppas du att resultatet av RFYL blir?
Att fler intresserar sig för toppmötet och genom sitt intresse sätter de press på politikerna. Om fler följer resultatet av förhandlingarna gör det att politiker både i Sverige och globalt förstår att det här är frågor som berör och engagerar många människor och som rör upp känslor hos vanligt folk.
 
Pia Björnstrand
Vem är du och varför springer du?
Jag är en tvåbarnsmamma ifrån Nyköping, som jobbar som advokat på min egen byrå, inom humanjuridik. Jag är också vice talesperson för Klimataktion. Jag springer för att jag länge har varit oroad över den globala uppvärmningen och är övertygad om att detta är mänsklighetens ödesfråga.
Varför är RFYL viktigt?
Allt som väcker uppmärksamhet och individers medvetande om allvaret i klimatfrågan är viktigt. Enligt vissa forskare har vi inte mer än tio år på oss att radikalt sänka utsläppen, de ska i princip vara nere på noll runt år 2030, annars riskerar vi katastrofala konsekvenser.
Vad hoppas du att resultatet av RFYL blir?
Jag hoppas att klimatfrågan blir den viktigaste politiska frågan i Sverige – och helst i alla europeiska länder. Jag hoppas också att vi människor ska inse att vi inte kan fortsätta med den livsstil vi har nu; det är inte hållbart!
 
Anders Jørn Jensen
Vem är du och varför springer du?
Jag är initiativtagare till Ladegårds Å-projektet (ladegaardsaaen.dk), som skall säkra Köpenhamn mot översvämningar som orsakas av klimatförändringarna.
Jag springer för att markera att vi har bråttom och det krävs handling nu. Problemen som följer i klimat-förändringarnas spår blir allt fler. Man kan säga att metaforiskt springer jag för att inte bli blöt om fötterna!
Varför är RFYL viktigt?
Jag tycker att det som ger störst intryck med projektet är den internationella sammanhållningen, vilket är precis det som nationalstaterna saknar i klimatförhandlingarna.
Vad hoppas du att resultatet av RFYL blir?
Mer internationellt samarbete för att påverka politikerna och utbyta erfarenheter av att hantera de globala klimatförändringarna genom ett lokalt engagemang.
 
Text: Karin Didring

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top