Så här anmäler du greenwashing

 

På denna sida kan du läsa om hur du enklast går till väga för att anmäla greenwash i form av vilseledande reklam. Mer generell information om fenomenet greenwash hittar du här.

Att företag, näringsliv och regeringar använder sig av miljöargument i sin kommunikation och marknadsföring är ingen nyhet. Många anspelar på miljöarbete, klimatsmarta produkter, energisnål produktframställning och ger löften om miljövänliga satsningar. På så sätt ämnar de lugna oroliga konsumenter och medborgare, som i sin tur kan fortsätta konsumera varan eller tjänsten med gott samvete. En del är ärliga i sin gröna kommunikation – andra är det inte! Det är denna oärliga ”gröna” kommunikation som vi kallar greenwashing eller grönmålning.

När det handlar om greenwashing i reklamsammanhang så är lagen tydlig – det är inte tillåtet.
Men hur ska vi då kunna skilja agnarna från vetet, vem talar sanning och vem sprider ett grönmålat budskap? Är företagen så miljövänliga, schyssta och klimatsmarta som de påstår? Det är inte helt lätt att som enskild person genomskåda välgjord marknadsföring eller proffsigt framförd kommunikation. Det finns dock hjälp att få. Konsumenter och organisationer kan anmäla marknadsföring som misstänks vara vilseledande till den statliga myndigheten Konsumentverket. Att göra en anmälan är både enkelt och gratis.

Vad är tillåtet?
Marknadsföringslagen innehåller regler mot vilseledande reklam och marknadsföring. Lagen och praxis som utvecklats när Marknadsdomstolen prövat olika fall säger att:

  • Ordet ”miljövänlig” får bara användas om företaget kan styrka att produkten förbättrar eller inte påverkar miljön alls – från vaggan till graven, det vill säga under produktens hela livscykel.
  • Det är vilseledande att använda ordet ”miljövänlig” om produkter som skadar miljön. Bilar får till exempel inte kallas miljövänliga.
  • Om reklamen riktar sig direkt till konsumenten och innehåller teknisk information eller andra påståenden som kan vara svåra att kontrollera eller förstå, ställs särskilda krav på saklighet.
  • Reklam ska kunna bedömas utifrån en flyktig läsning.

Varningssignaler
Här kan du misstänka att miljöreklamen inte är seriös:

  • Generella påståenden som ”miljövänligt”, ”naturligt”, ”grönt” som inte styrks med fakta.
  • Användning av egna eller okända miljömärkningar.
  • Flitig användning av naturbilder och gröna färger.
  • En ”grön” produkt används som bevis för att företaget tar miljöansvar, medan kärnverksamheten fortfarande är miljöskadlig. Exempelvis ett oljebolag som stoltserar med en liten vindkraftssatsning.
  • Budskap som framhåller att vissa kemikalier inte används/återfinns i produkten – trots att de inte har med produkten att göra eller varit förbjudna sen länge.

Så här anmäler du vilseledande reklam
Om du misstänker att reklam eller marknadsföring är vilseledande och använder sig av oärliga miljöbudskap, kan den anmälas till Konsumentverket. Lättast sker detta genom Konsumentverkets hemsida: konsumentverket/anmälan
Du kan också skicka epost till konsumentverket@konsumentverket.se
eller skicka din anmälan i brevform till
Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
Anmälan bör innehålla den annons eller exempel på kommunikation som du reagerat på, samt när och var den var den förmedlades. För radio- och TV-reklam, ange sändningsdag och -tid, kanal samt vilket företag budskapet berörde och handlade om. Skriv också varför du anser att marknadsföringen är vilseledande.
Om Konsumentverket tar upp ärendet ges företaget möjlighet att göra en rättelse eller dra tillbaka reklamen. Gör företaget inte det lämnar Konsumentverket över ärendet till Konsumentombudsmannen, KO, som kan utfärda ett förbud förenat med vite (straffavgift) eller stämma företaget inför Marknadsdomstolen.

Konsumentanmälningar ger resultat
Ofta drar företag tillbaka reklam eller marknadsföring som har blivit anmäld och fälld. Det är dålig reklam att bli förd inför domstol! Konsumentverket är en viktig resurs som ska tillvarata konsumenternas intressen, men kan inte ensamt granska all reklam och alla budskap från företag till konsumenter. För att Konsumentverket ska kunna bedöma marknadsföring måste konsumenter tala om hur den upplevs. Fler anmälningar leder till fler granskningar vilket förhoppningsvis gör att företag och andra ansvariga skärper sig och slutar med sin greenwashing.
Även näringslivet har regler för marknadsföring genom Internationella Handelskammaren, ICC. Reglerna liknar marknadsföringslagens och även här finns ett granskningsorgan, Reklamombudsmannen (RO), dit privatpersoner, organisationer och företag kan anmäla vilseledande reklam som anses oetisk och t ex sexistisk. Fällningar publiceras på Reklamombudsmannens hemsida. Anmälan till Reklamombudsmannen gör enklast via deras hemsida

Scroll to Top