Sammanfattning: EU:s klimatmål för låga

Den 22 januari presenterade EU-kommisionen sina nya klimatmål för år 2030. De nya målen har fått hård kritik – de är inte tillräckligt ambitiösa.
EU-kommissionens nya mål för 2030 är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent från 1990 års nivå. Enligt kommissionen själva är detta ett mål som automatiskt kommer att uppfyllas om det andra målet, minst 27 procent förnybar energi, uppnås.
Friends of the Earth Europe kritiserar EU-kommissionens låga mål och menar att de har gett efter från oljeindustrins press. Genom att inte sätta ett nytt mål för att minska utsläppen från transport efter år 2020 och samtidigt spendera 500 miljarder euro på import av fossila bränslen varje år kommer målet om max två graders global uppvärmning inte att nås.
Friends of the Earth Europe kritiserar EU-kommissionens beslut och menar att det behövs tre bindande mål för att ta itu med klimatförändringar. Enligt forskning krävs det en minskning av växthusgaser med 60 procent till år 2030. Friends of the Earth Europe säger att ett sådant mål i kombination med att minska energianvändningen till 50 procent och samtidigt öka andelen förnybar energi till 45 procent hade varit det som krävts för att uppmuntra till ökade investeringar inom förnybar energi.
Målet med 40 procents minskning av växthusgaser visar att enligt Friends of the Earth Europe att EU-kommissionen inte har tagit den globala uppvärmningen på allvar. EU-kommissionens egen forskning visar att en större minskning av utsläppen kommer innebära mindre kostnader för hälsoproblem och minska beroendet av energiimport samtidigt som det inte kommer att ha en betydande påverkan på BNP.
Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, har i en intervju med Svenska Dagbladet kritiserat att Sverige trots sitt stora inflytande inom miljöområdet i EU inte har tagit ställning till att införa högre klimatmål utan istället suttit passiva i väntan på EU-kommissionens beslut.
Även Anders Wijkman, före detta EU-parlamentariker, kritiserar Sverige och anser att regeringen måste ta ansvar. Han säger att miljödepartementet gör sitt jobb, men att det finns problem hos finansdepartementet som väljer det i dagsläget billigaste alternativet. Anders Wijkman säger till Svenska Dagbladet att miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt måste tycka att det är plågsamt att försvara regeringen:
– Om jag var i deras kläder skulle jag avgå. Och varför har de inte har drivit på frågan så att det blivit debatt. Det skulle i alla fall göra att det som nu sker uppmärksammas.
Madeleine Sturelind
 
Ellie Cijvat, Jordens Vänners klimatutskott säger:
– Det är tragiskt att EU saknar ambitioner vad gäller utsläppsminskning. De mål för 2030 kommissionen har kommit fram till nu, en 40% minskning av utsläppen samt 27% förnyelsebar energi, räcker inte för att hålla temperaturökningen under 2 grader, som ävend et är för mycket. En 80% minskning skulle behövas samt 50% förnyelsebar energi. Dessutom är den största bristen att de inte har lagt fram ett förslag på energieffektiviseringsmål. 50% mindre energiförbrukning till 2030 vore en bra målsättning på EU nivå.
EU fortsätter alltså att belasta de fattiga i världen som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Egentligen räcker inte 2-gradersmålet; Temperaturökningen bör begränsas till mindre än 1,5 grader.
Sveriges förutsättningar är bättre än för de flesta EU länder, så 100% förnyelsebart till 2030 bör vara den svenska ambitionen, plus halvering av utsläppen till 2020. Regeringens agerande hittils visar på ett totalt oengagemang i frågan, eftersom de har sålt våra insparade utsläppsminskningar, tagit bort koldioxidskatt för kraftvärme, och låtit Vattenfall köpa kolkraftstarka NUON för ett ofattbart belopp.
Regeringen fortsätter med planerna för ’Förbifart’ Stockholm. Detta medan hållbara transportsystem som järnvägen underfinansieras och avregleras, med olyckor, kaos och ineffektivitet som följd.
Rebecka Hallencreutz, Jordens Vänners ordförande kommenterar också:
– EU-kommissionens president Barroso har tidigare hävdat att EUs engagemang i att hålla den globala temperaturökningen under två grader är skrivet i sten. Kommissionens förslag till klimatmål,  bland annat 40% utsläppsminskning till 2030 jämfört med 1990s nivåer, visar att engagemanget inte alls är skrivet i sten. Målet innebär i praktiken en femtioprocentig risk att överstiga två grader vilket kan få katastrofala konsekvenser. Det är komissionsledamöterna väl medvetna om, men lägger ändå fram förslag som kastar tärning med planetens framtid. Det bästa att göra nu är att sätta tryck på EU-parlamentet och respektive regeringschefer att inte godkänna förslaget. Valet till EU-parlamentet i vår blir med andra ord ett viktigt tillfälle att påverka

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top