Segrar

Efter generationer av gräsrotskamp och decennier av byråkratiska förändringsprocesser och genom ihärdigt påverkansarbete vill vi här presentera några av våra mest lyckade kamper/segrar. Kamper som sträcker sig både lokalt, nationellt och internationellt. Tillsammans lyckas vi rädda planeten.

 

Foto: HD
Landborgsgaraget som var tänkt att ligga under Rosenträdgården.

Lokala kamper och segrar: Landborgsgaraget, Apple och Ojnareskogen

"I dag har Helsingborgs kommunfullmäktige beslutat att stoppa Landborgsgaraget. Det var sd som i sista stund beslutade göra gemensam sak med s, v och mp och stoppa Landborgsgaraget/Landborgskopplingen. Det var de kraftigt ökade kostnaderna från 400 miljoner kr till 500 miljoner kr redan innan spaden satts i jorden, som var avgörande för sd", skrev Stig Broqvist och brodern Sven Broqvist i ett mejl  till Jordens Vänners medlemmar i Göteborg hösten 2018. Läs mer om kampen och segern mot Landborgsgaraget,  Apple och kampen om Ojnareskogen. 

 

                    

Nationella kamper och segrar: Sofs , school of Sustainability.

School of Sustanability, SofS, är en kamp/seger vilken bedrivits tillsammans med runt 20 systerorganisationer i Europa med syfte att skapa ett ökat engagemang och  inkludering genom att utveckla nya informella mötes- och aktivitetsmetoder för unga människor. SofS var ett av 13 initiativ som fick ett särskilt utnämnande i Global Education Innovation Award 2018, av Global Education Network Europes, GENE, där de särskilt lyfter fram vad de kallar ”anmärkningsvärda” initiativ runtom i Europa som anses särskilt innovativa och som svarar på frågan ”hur engagerar vi grupper som annars är svåra att nå?”.  Läs mer om kampen och segern för Sofs.

 

 

Workshop i Pailon

Internationella kamper och segrar: Kanindé.

Genom workshops, utbildning och möten har vår partnerorganisation Kanindé kunnat stärka de inhemska organisationerna och deras rättigheter att skapa forum där ursprungsbefolkningen kan delta i politiska processer och stödja skapandet och arbetet hos inhemska kvinnogrupper. Kanindé har genomfört fem stora prestationer: De har gett kraft åt och bemyndigat kvinnor genom organisering, stärkt nätverket av allianser av ursprungsbefolkningen i Rondônia, gett skydd åt Uru-eu-wau-wauiens ursprungsland, öppnat miljörådet-CONSEPA för andra civila samhällsorganisationer och bildat ett samarbete mellan statsrepresentanterna och statsregeringen för skydd mot de som invaderar ursprungsbefolkningens landområden. Genom detta arbete har 1083 kvinnor / flickor och 1206 män / pojkar nåtts direkt genom workshops och kapacitetsstärkande arbete och 4042/4562 har nåtts indirekt. Läs mer om Kanindés kamper och segrar. 

 

 

Scroll to Top