Seminarium under alternativa EU-mötet 18 november

Kajsa-Ekis-Ekman kommer. Kommer du? Pressbild, fotograf: Eva-Lindblad
Med gäster från hela Europa utmanar folkrörelser EU:s toppmöte om tillväxt och rättvisa jobb i Göteborg. På initiativ av Jordens Vänner bjuder folkrörelserna in till ett seminarium lördagen 18 november med budskapet: Bryt med EU-politiken, Ja till rättvis omställning, gemensam välfärd, fred, miljö och mot rasism.
Huvudtalare är Lora Verhecke från Corporate Europe Observatory som bekämpar storföretagens ökade inflytande i EU i nära samverkan med folkrörelser som värnar om gemensam välfärd och miljön.
En central fråga är hur vi bekämpar TTIP, CETA, MIC och storföretagens EU.
– Det är hoppfullt att vi fått ett stort intresse från många olika folkrörelser och deltagare från olika länder för detta seminarium så kan vi bygga allianser för alternativ till EU:s konfliktskapande tillväxtpolitik, säger Ellie Cijvat från Jordens Vänners styrelse.
Kajsa Ekis Ekman, journalist, kommer att tala på temat EU- Kapitalets diktatur om EU:s historia och vilka intressen de tjänar.
Från fredsrörelsen kommer Dave Webb, vice ordförande i den största globala fredsrörelsen International Peace Bureau och ordförande för den välkända Campaign for Nuclear Disarmament i Storbritannien. Han kommer tala mot den militarisering och upprustning som inte minst EU är pådrivande bakom och för folkrörelsesamarbete för en omställning till ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.
Inledare från bl.a. Attac Ungern tar upp alternativ till EU:s åtstramningspolitik genom gemensam kamp i hela Europa. aktivister från Sverige och Österrike leder diskussioner kring EU:s flyktingpolitik. Fredsorganisationer tar upp den ökande samverkan mellan EU och Nato både när det gäller militärt samarbete och gemensam propaganda mot vad som ses som fiender och de hot mot yttrandefriheten det kan leda till.
Olika rörelser för fram sin syn på olika frågor som klimatfrågan och arbetet för en klimatomställning samt hur lokal demokrati kan stärkas och kan vi finna en väg bortom arbetslinjen genom basinkomst. Småbrukare och solidaritetsrörelser tar upp nödvändigheten av matsuveränitet för att värna om jordbruket och hur vi kan stoppa EU från att göra skogsbrukspolitiken överstatlig.
i slutet av dagen diskuterats EU:s framtid med bl. a Europaparlamentarikerna Max Andersson (mp) och Malin Björk (v). De är också medarrangörer tillsammans med folkrörelser som Corporate Europe Obervatory, Latinamerikagrupperna, Agape, Aktivister för fred och Jordens Vänner.
Seminariet är ett led i Alternativa toppmötet som ordnar aktiviteter under hela veckan, inte minst under officiella toppmötets dag 17 november.
Hela programmet hittar du i kalendariet.

Scroll to Top