Sex myter om klimatet

1. Enskildas val kan lösa klimathotet

Falskt. De omfattande utsläppsminskningar som behövs går bara att åstadkomma genom ett gemensamt agerande där folkrörelser, kommuner, riksdagen med flera agerar kraftfullt.

2. Kärnkraften kan lösa klimathotet

Falskt. För att ersätta kol och olja med kärnkraft skulle vi behöva fyratusen reaktorer världen runt (idag finns 439). Det ger brist på uran och enorma avfalls- och säkerhetsproblem.

3. Vi kan ha kvar bilsamhället - med biobränslen

Falskt. Globalt går det med nuvarande förutsättningar inte att ersätta mer än tio till tjugo procent av de fossila bränslena med odlade drivmedel, utan att komma i konflikt med matförsörjningen och den biologiska mångfalden.

4. Tekniken kommer att lösa klimathotet

Falskt. Läget är så akut att kraftfulla utsläppsminskningar måste börja idag. Det är omöjligt att veta vilka tekniska innovationer som kanske kommer i framtiden.

5. Sverige kan inte påverka, vi är för få

Falskt. Rika länder som Sverige har inte bara orsakat störst utsläpp hittills, utan har dessutom bäst förutsättningar för att gå före och kombinera ett hållbart samhälle med en fungerande välfärd.

6. Handel med utsläppsrätter kan lösa klimathotet

Falskt. Hittills har stora utsläppsrätter delats ut, ofta gratis till dem som förorenar mest. Och i ett utsläppshandelssystem så säljer ekonomiskt svaga aktörer utsläppsrätter till starka. Det leder till att kravet på utsläppsminskningar landar på de fattiga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top